Skip to main content

Kekurangan air adalah isu global, tetapi cabaran air di dunia Arab sangat melampau. Jordan adalah negara kedua paling kekurangan air di dunia dan menghadapi cabaran besar dalam menyesuaikan diri dengan pelbagai isu global dan khusus rantau.

Di bawah ini, saya berkongsi pendapat saya mengenai cabaran air khusus Jordan dan mempertimbangkan penyelesaian yang mungkin.

Sebagai rantau yang paling kekurangan air di dunia, rantau Arab menghadapi cabaran besar ketika menghadapi peningkatan permintaan air ditambah dengan ekstrem iklim – termasuk banjir dan kemarau. Cabaran-cabaran ini digabungkan memberi tekanan besar kepada utiliti air dan institusi air.

Hari ini, rantau Arab berada di landasan yang betul dalam mencapai hampir semua matlamat pembangunan mampan yang berkaitan dengan air. Jordan, negara kedua paling kekurangan air di dunia, juga menghadapi cabaran besar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan mengurangkan jurang antara bekalan air dan permintaan.

Untuk memahami keselamatan air di Jordan, kita perlu melihat empat tonggak utama:

1. Minum air dan keperluan manusia

Ketersediaan air adalah rendah di Jordan dan kita perlu mempelbagaikan sumber air. Walaupun penggunaannya juga agak rendah, terdapat banyak sisa yang datang dari tahap kebocoran yang tinggi dalam rangkaian kerana infrastruktur yang ketinggalan zaman.

Terdapat juga keperluan untuk meningkatkan akses kepada sanitasi. Apabila kita mempertimbangkan kualiti air di rantau ini, salah satu isu utama datang dari sifat bekalan air yang terputus-putus yang bermaksud bahawa orang di Jordan hanya menerima air sekali atau dua kali seminggu.

2. Perubahan iklim dan bahaya berkaitan air

Jordan dilanda banyak iklim ekstrem seperti banjir dan kemarau. Madaba khususnya terjejas oleh banjir melampau yang menyebabkan kematian ramai orang, manakala Amman juga ditenggelami banjir. Meningkatkan daya tahan di Jordan adalah keutamaan untuk mengelakkan kejadian ini daripada berulang.

3. Ekosistem

Masalah utama ialah keadaan pencemaran yang berasal dari air sisa. Apabila kita melihat air dan air sisa sebagai sumber baru yang belum diterokai yang perlu diharap, kita juga perlu mempertimbangkan cara merawatnya dengan betul untuk memastikan kesihatan dan keselamatan orang ramai.

4. Sosio-ekonomi

Masalah besar di Jordan adalah kerugian komersial dari kecurian air serta banyak kegunaan haram air di rantau ini. Ini memberi kesan kepada sektor air Jordan dari segi keupayaan kewangan untuk memenuhi permintaan dalam sektor air.

Akhirnya, satu lagi isu penting ialah bajet rendah yang ditujukan kepada sektor air. Tarif air perlu direka semula untuk menampung kos operasi dan penyelenggaraan.

Apakah penyelesaian kepada cabaran keselamatan air Jordan?

Apabila melihat penyelesaian yang berdaya maju, penting untuk mempertimbangkan keempat-empat tonggak keselamatan air bandar. Dengan mengambil kira langkah-langkah yang telah diambil di Jordan dan cabaran-cabaran di hadapan, mengusahakan penggunaan semula air sisa sebagai sumber yang belum diterokai dan mengalihkan sistem daripada sistem penggunaan dan pelupusan linear kepada model ekonomi pekeliling adalah pilihan terbaik.

Kami mempunyai contoh yang baik dari loji rawatan Samra di mana mereka menggunakan semula air sisa dan memasukkannya semula ke dalam sistem air. Ini penting bagi sektor air untuk menutup jurang antara bekalan dan permintaan.

Apabila bercakap tentang paras air tidak terhasil yang tinggi, kita perlu menangani isu sambungan air haram. Ini akan membolehkan kami mengurangkan kerugian fizikal dan komersial.

Meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kekurangan air juga merupakan alat yang perlu kita cuba dan kurangkan penggunaan. Walaupun kita adalah negara yang kekurangan air, kita masih menghadapi cabaran apabila ia datang kepada penggunaan air dan makanan yang tinggi yang dikaitkan dengan keselamatan tenaga.

Secara keseluruhan, adalah penting untuk mempertimbangkan empat tonggak dan menggubal dasar yang padu yang boleh menangani cabaran keselamatan air Jordan yang unik.

Pakar Qatium

Hassan Aboelnga adalah Naib Pengerusi Forum Air Timur Tengah dan merupakan salah satu daripada banyak pakar yang kami buat bersama Qatium dengan.