Deficitul de apă este o problemă globală, dar provocările legate de apă în lumea arabă sunt deosebit de extreme. Iordania este a doua cea mai limitată țară din lume și se confruntă cu provocări uriașe în ceea ce privește adaptarea la o multitudine de probleme globale și specifice fiecărei regiuni.

Mai jos, îmi împărtășesc gândurile cu privire la provocările specifice legate de apă ale Iordaniei și iau în considerare posibile soluții.

Cei patru piloni ai securității apei în Iordania

Fiind regiunea cu cel mai mare deficit de apă din lume, regiunea arabă se confruntă cu provocări uriașe atunci când vine vorba de a face față cererii crescute de apă, împreună cu extremele climatice – inclusiv inundațiile și seceta. Aceste provocări combinate pun o presiune uriașă asupra utilităților de apă și a instituțiilor de apă.

În prezent, regiunea arabă este pe drumul cel bun în atingerea aproape tuturor obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de apă. Iordania – a doua cea mai limitată țară din lume în ceea ce privește apa – s-a confruntat, de asemenea, cu provocări uriașe de adaptare la schimbările climatice și de reducere a decalajului dintre cererea și oferta de apă.

Pentru a înțelege securitatea apei în Iordania, trebuie să analizăm patru piloni principali:

1. Apa potabilă și nevoile umane

Disponibilitatea apei este scăzută în Iordania și trebuie să diversificăm resursele de apă. Deși consumul este, de asemenea, destul de scăzut, există o mulțime de deșeuri provenite de la niveluri ridicate de scurgere în rețele din cauza infrastructurii învechite.

De asemenea, este nevoie de creșterea accesului la salubritate. Atunci când luăm în considerare calitatea apei în regiune, una dintre problemele majore vine din natura alimentării intermitente cu apă, ceea ce înseamnă că oamenii din Iordania primesc apă doar o dată sau de două ori pe săptămână.

2. Schimbările climatice și pericolele legate de apă

Iordania este lovită de multe extreme climatice, cum ar fi inundațiile și secetele. Madaba, în special, a fost afectată de inundații extreme care au dus la moartea multor oameni, în timp ce Amman a fost, de asemenea, inundat. Creșterea rezilienței în Iordania este o prioritate pentru a preveni repetarea acestor incidente.

3. Ecosistem

O problemă majoră este starea poluării care provine din apele uzate. Când privim apa și apele uzate ca pe noi resurse neexploatate pe care trebuie să ne bazăm, trebuie, de asemenea, să luăm în considerare modul în care să le tratăm în mod corespunzător pentru a asigura sănătatea și siguranța publicului.

4. Socio-economie

O problemă uriașă în Iordania este reprezentată de pierderile comerciale cauzate de furtul de apă, precum și de numeroasele utilizări ilegale ale apei în regiune. Acest lucru afectează sectorul apei din Iordania în ceea ce privește capacitatea financiară de a satisface cererea din sectorul apei.

În cele din urmă, un alt aspect important este bugetul redus direcționat către sectorul apei. Tarifele pentru apă trebuie reproiectate pentru a acoperi costurile operaționale și de întreținere.

Care sunt soluțiile la provocările legate de securitatea apei cu care se confruntă Iordania?

Atunci când analizăm soluții viabile, este esențial să luăm în considerare toți cei patru piloni ai securității apei urbane. Ținând seama de măsurile care au fost deja luate în Iordania și de provocările viitoare, lucrările privind reutilizarea apelor reziduale ca resursă neexploatată și trecerea sistemului de la un sistem liniar de utilizare și eliminare la un model de economie circulară sunt cele mai bune opțiuni.

Avem un exemplu excelent de la stația de epurare Samra, unde reutilizează apa uzată și o pun înapoi în sistemele de apă. Acest lucru este esențial pentru sectorul apei pentru a elimina decalajul dintre cerere și ofertă.

În ceea ce privește nivelurile ridicate de apă fără venituri, trebuie să abordăm problema conexiunilor ilegale la apă. Acest lucru ne va permite să reducem atât pierderile fizice, cât și pe cele comerciale.

Sensibilizarea publicului cu privire la deficitul de apă este, de asemenea, un instrument pe care trebuie să încercăm să-l reducem. Chiar dacă suntem o țară cu consum redus de apă, încă ne confruntăm cu provocări în ceea ce privește consumul ridicat de apă și alimente care este legat de securitatea energetică.

În general, este esențial să se ia în considerare cei patru piloni și să se adopte o politică coerentă care să poată aborda provocările unice ale Iordaniei în materie de securitate a apei.

Experți Qatium

Hassan Aboelnga este vicepreședintele Forumului apelor din Orientul Mijlociu și este unul dintre numeroșii experți cu care co-creăm Qatium.

You might also like...