Skip to main content

Pilar Conejos, cựu Trưởng phòng Điều hành tại Global Omnium (Vùng đô thị Valencia), chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò thay đổi của Các nhà điều hành phòng điều khiển.

Trong video này, Pilar tập trung vào:

  • Vai trò đã thay đổi như thế nào trong thập kỷ qua.
  • Các kỹ năng chính cho tương lai và các công nghệ để học hỏi.
  • Vai trò của họ trong Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của một tiện ích.

Các chuyên gia Qatium

Pilar Conejos là Chuyên gia cấp nước &Quản lý song sinh kỹ thuật số tại Idrica. Cô ấy cũng là một trong nhiều chuyên gia mà chúng tôi làm việc cùng để đồng sáng tạo Qatium.

Pilar Conejos

About Pilar Conejos