Skip to main content

Khan hiếm nước là một vấn đề toàn cầu, nhưng những thách thức về nước trong thế giới Ả Rập đặc biệt nghiêm trọng. Jordan là quốc gia khan hiếm nước thứ hai trên thế giới và phải đối mặt với những thách thức to lớn trong việc thích ứng với rất nhiều vấn đề toàn cầu và khu vực cụ thể.

Dưới đây, tôi chia sẻ suy nghĩ của mình về những thách thức cụ thể về nước của Jordan và xem xét các giải pháp khả thi.

Là khu vực khan hiếm nước nhất trên thế giới, khu vực Ả Rập đang phải đối mặt với những thách thức to lớn khi phải đối phó với nhu cầu nước gia tăng cùng với sự khắc nghiệt của khí hậu – bao gồm lũ lụt và hạn hán. Những thách thức này kết hợp lại gây áp lực rất lớn lên các công ty cấp nước và các tổ chức nước.

Ngày nay, khu vực Ả Rập đang đi chệch hướng trong việc đạt được hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến nước. Jordan — quốc gia khan hiếm nước thứ hai trên thế giới — cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm khoảng cách giữa cung và cầu nước.

Để hiểu về an ninh nguồn nước ở Jordan, chúng ta cần xem xét bốn trụ cột chính:

1. Nước uống và nhu cầu của con người

Lượng nước sẵn có ở Jordan thấp và chúng ta cần đa dạng hóa tài nguyên nước. Mặc dù mức tiêu thụ cũng khá thấp, nhưng có rất nhiều chất thải đến từ mức độ rò rỉ cao trong mạng do cơ sở hạ tầng lỗi thời.

Ngoài ra còn có nhu cầu tăng khả năng tiếp cận với vệ sinh. Khi chúng tôi xem xét chất lượng nước trong khu vực, một trong những vấn đề lớn đến từ bản chất của nguồn cung cấp nước không liên tục, có nghĩa là người dân ở Jordan chỉ nhận được nước một hoặc hai lần mỗi tuần.

2. Biến đổi khí hậu và các mối nguy hiểm liên quan đến nước

Jordan bị ảnh hưởng bởi nhiều cực đoan khí hậu như lũ lụt và hạn hán. Đặc biệt, Madaba bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cực đoan dẫn đến cái chết của nhiều người, trong khi Amman cũng bị ngập lụt. Tăng khả năng phục hồi ở Jordan là ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn những sự cố này xảy ra lần nữa.

3. Hệ sinh thái

Một vấn đề lớn là tình trạng ô nhiễm đến từ nước thải. Khi chúng ta xem nước và nước thải là những nguồn tài nguyên mới chưa được khai thác cần được dựa vào, chúng ta cũng cần xem xét làm thế nào để xử lý chúng đúng cách để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

4. Kinh tế – xã hội

Một vấn đề lớn ở Jordan là thiệt hại thương mại từ việc trộm cắp nước cũng như nhiều hoạt động sử dụng nước bất hợp pháp trong khu vực. Điều này ảnh hưởng đến ngành nước của Jordan về khả năng tài chính để đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực nước.

Cuối cùng, một vấn đề quan trọng khác là ngân sách thấp hướng đến ngành nước. Biểu giá nước phải được thiết kế lại để trang trải chi phí vận hành và bảo trì.

Các giải pháp cho các thách thức an ninh nguồn nước của Jordan là gì?

Khi xem xét các giải pháp khả thi, điều quan trọng là phải xem xét cả bốn trụ cột của an ninh nguồn nước đô thị. Có tính đến các biện pháp đã được thực hiện ở Jordan và những thách thức phía trước, làm việc về tái sử dụng nước thải như một nguồn tài nguyên chưa được khai thác và chuyển hệ thống từ hệ thống sử dụng và xử lý tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn là những lựa chọn tốt nhất.

Chúng tôi có một ví dụ tuyệt vời từ nhà máy xử lý Samra, nơi họ đang tái sử dụng nước thải và đưa nó trở lại hệ thống nước. Điều này rất quan trọng đối với ngành nước để thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu.

Khi nói đến mức nước không thu cao, chúng ta cần giải quyết vấn đề kết nối nước bất hợp pháp. Điều này sẽ cho phép chúng tôi giảm thiệt hại cả về vật chất và thương mại.

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng khan hiếm nước cũng là một công cụ chúng ta phải cố gắng giảm tiêu thụ. Mặc dù chúng ta là một quốc gia khan hiếm nước, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những thách thức khi nói đến việc tiêu thụ nhiều nước và thực phẩm có liên quan đến an ninh năng lượng.

Nhìn chung, điều cần thiết là phải xem xét bốn trụ cột và ban hành một chính sách gắn kết có thể giải quyết các thách thức an ninh nước độc đáo của Jordan.

Các chuyên gia Qatium

Hassan Aboelnga là Phó Chủ tịch Diễn đàn Nước Trung Đông và là một trong nhiều chuyên gia mà chúng tôi đồng sáng tạo Qatium.