Skip to main content

Nếu bạn tìm kiếm PFAS — Các chất Per- và polyfluoroalkyl hoặc “hóa chất mãi mãi” — trong hầu hết các môi trường, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy chúng. Ngay cả những khu vực xa xôi như Nam Cực cũng đã tìm thấy dấu vết của PFAS. Nhưng chúng ta cần biết gì về PFAS hay hóa chất mãi mãi?

Tham gia cùng nhà báo môi trường và người dẫn chương trình QTalks Tom Freyberg để trả lời câu hỏi đó là ba khách mời từ các ngành khác nhau, nhưng quan điểm bổ sung cho nhau:

  • Roberta Hofman-Karis · Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu khoa học cao cấp tại KWR Water Research Insitute
  • Jason Dadakis, Giám đốc Điều hành Chất lượng Nước và Tài nguyên Kỹ thuật tại OCWD
  • Mohamed Ateia Ibrahim, Kỹ sư Môi trường & Trưởng nhóm tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA)

Thưởng thức toàn bộ tập bên dưới.

Bạn đã sẵn sàng khám phá thêm nội dung QTalks chưa?

Truy cập kênh YouTube của Qatium để xem tập này và những tập trước.