Skip to main content

Bạn có thể tưởng tượng một thế giới trong đó các thị trưởng của thị trấn và các tổng thống của đất nước sẽ được quyết định bởi nước?

Román D. Ortiz, Phó Chủ tịch Latam và Trưởng phòng An ninh và Phát triển Nội bộ của Cordillera Applications Group, Inc., giải thích làm thế nào mà tương lai giả định đó không còn xa so với ngày hôm nay. Hãy xem cuộc phỏng vấn dưới đây.

Đây sẽ là thời gian cho các công nghệ cụ thể có thể cải thiện hiệu quả trong việc quản lý nước. Những loại công nghệ này có thể rất quan trọng trong khoảng thời gian đặc biệt này.

Phiên âm phỏng vấn

 

1.Mất cân bằng

Về cơ bản, những gì chúng ta sẽ thấy trong những năm tiếp theo, và điều này gần như chắc chắn, là một
giảm mạnh đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng… Đặc biệt là ở các khu vực như Châu Phi, Mỹ Latinh, v.v. Điều này sẽ tạo ra một tình huống trong đó tài nguyên nước sẽ bị lãng phí.

Sự kết hợp giữa nhu cầu ngày càng tăng về sức khỏe và vệ sinh và giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng khả năng xảy ra khủng hoảng nước trong tương lai gần.

2. Không đủ nước (tốt)

Khi chúng ta đang nói về tài nguyên nước, điều quan trọng là phải xem xét rằng một điều là sự sẵn có vật lý của nước và một điều khác là liệu nước này có sẵn cho con người tiêu thụ hay không. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể có một lượng nước khổng lồ, nhưng A) Không thể tiếp cận được đối với người dân; B) Chất lượng nước không thể đủ tốt để con người sử dụng.

3. Vũ khí chính trị mới

Nước giống như bất kỳ nguồn tài nguyên cơ bản nào khác sẽ được xem xét kỹ lưỡng về mặt chính trị và nó sẽ được sử dụng về mặt chính trị như một vũ khí giữa các nhóm chính trị và xã hội khác nhau.
Nếu chúng ta có thể, ít nhất là một phần, phi chính trị hóa việc quản lý các nguồn tài nguyên cơ bản như nước hoặc quản lý các thách thức cơ bản như ô nhiễm, chúng ta sẽ làm cho xung đột dễ quản lý hơn.
Trong hoàn cảnh hiện tại, xu hướng tự nhiên sẽ là cho phép chính phủ giữ độc quyền về loại tài nguyên này và quyết định phải làm gì với chúng.

4. Một số câu trả lời

Sẽ không có nguồn lực để phát triển các dự án lớn, đầy tham vọng, toàn diện để cải thiện khả năng tiếp cận và quản lý nước. Ngược lại, đây sẽ là thời gian cho các công nghệ cụ thể có thể cải thiện hiệu quả trong việc quản lý nước.
Loại công nghệ này, đặc biệt là phần mềm để quản lý và cải thiện hiệu quả, v.v., có thể rất quan trọng trong khoảng thời gian cụ thể này vì chúng tương đối rẻ và ảnh hưởng đến việc quản lý nước có thể lớn và có liên quan.

5. Linh hoạt là chìa khóa

Chúng ta sẽ cần một hệ thống linh hoạt hơn nhiều cho phép chúng ta định hình mức tiêu thụ, định hình phân phối và cũng để định hình chi phí của những thứ này, theo nhu cầu và năng lực của người dân tiêu thụ nước. Vì vậy, nếu chúng ta có thể linh hoạt và nếu chúng ta có thể, ví dụ, cung cấp nhiều nước hơn khi cần thiết hơn, hoặc tính phí nhiều hơn cho nước cho những người có thể trả nhiều tiền hơn để đổi lấy việc tính phí ít hơn cho những người đang ở trong tình huống kinh tế khó khăn hơn, chúng ta sẽ có một công cụ tuyệt vời để có thể giảm chính trị hóa và có thể giảm xung đột liên quan đến nước và vân vân.
Ở đây thách thức là làm thế nào để đủ linh hoạt để định hình sự cân bằng khi tình hình phát triển.

Qatium

About Qatium