Her yıl yaklaşık bir milyon insan, temiz suya erişim yetersizliğinden ölüyor. Çocuklar ve yaşlılar en savunmasız gruplardır. Bu, her gün yaklaşık bin çocuğun kirli su ile ilişkili hastalıklardan ölmesi anlamına geliyor. İyi yönetilen bir kaynak ve susuz temizlik sistemleri geliştirmek, 700 milyondan fazla insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır. Özellikle sürekli kaliteli su kaynağına erişim sorunu yaşayanlar için.

Su Kaybı

Tatlı su, yaşam için temel bir doğal kaynaktır ancak 2025 itibarıyla dünya nüfusunun yarısı muhtemelen su kıtlığı bulunan bölgelerde yaşayacaktır. Günümüzde, bazı şehirlerde %50’den fazla su kaybı yaşanıyor. Bu, böylesine hayati bir kaynağın inanılmaz bir şekilde israf edildiğini gösterir. Yönetim ideal şekilde yapılmaması, önemli miktarda atık üretir. Buna ek olarak, su temini ve sıhhi tesisat ağını arıtmak için ihtiyaç duyulan çok sayıda kaynak israf edilmektedir. Bu nedenle, su şebekesinin sürekli ve doğru bir şekilde ölçülmesi çok önemlidir. Bu, optimize edilmiş bir yönetim sağlar ve böylece su kaybı yüzdesini en aza indirir.

water-networks-lowers-access

İsraf Edilen Su Sorunu 

Kayıt dışı su, şebekeye giren su ile tüm sayaçların toplamı arasındaki farktır. Sistemler mükemmel olsaydı, bu sayı sıfır olurdu. Ancak, temelde iki nedenden dolayı bu gerçekleşmez:

İlki, ölçüm hatalarıdır. İkincisi ise, sistemdeki sızıntılardır.

Teknolojik gelişmeler, sensör hatalarını azaltmaya olanak sağlar. Ancak öte yandan, tedarik ağlarındaki sızıntılar esas olarak bakım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ağları oluşturan unsurları yenilemek gerekmektedir. Aşırı basınçlı su şebekeleri de sızıntılara neden olabilir. Bu kayıt dışı su miktarını optimize etmek ve azaltmak için iyileştirme yapılacak çok alan var.

Kısaca, şebekedeki hacim kaybı aşağıdaki etkenlere bağlı olacaktır:

 1. Boru hattının yaşı
 2. Sistem Basınçları
 3. Günlük akış değişimleri
 4. Şebekenin sensörlerle donatılması
 5. Yöneticilerin yanıt süresi
 6. Yasa dışı bağlantılar

Günümüzde, bazı şehirlerdeki şebekeler suyun %50'sinden fazlasını kaybetmektedir

QatiumAkıllı Yardımcı

Su Kaybını Önleyici Strateji

Su kayıplarını yönetmek için iyi bir strateji sunmak şarttır. Biz bu sorunu çözmek için şu soruları yöneltiyoruz:

 1. Suyun ne kadarı kaybediliyor? Şebekenin su dengesini hesaplamak gerekir. Bu, şebekeye giren ve faturalanan su hacmi arasındaki farkın sonucudur.
 2. Bu kayıplar nerede oluşuyor? Bir şebeke denetimi, sızıntıların nerede oluştuğunu tespit etmeye yardımcı olur. Bu noktada, sızıntının nerede oluştuğunu tespit etmek için şebekede sensörlerin olması hayati önem taşımaktadır. Verilerin işlenmesi şarttır. Bu çözüm en kısa sürede uygulanmalıdır. Böylece su israfı azaltılır.
 3. Su neden kayboluyor? Bu kayıpların neden oluştuğunu tespit etmek, soruna bir çözüm bulmamızı sağlar. Bunun için, yönetilen şebeke hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir.
 4. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? Sorun için verimli ve etkili bir çözüm seçmede, net bir sızıntı kontrol stratejisine sahip olmak çok önemlidir. Senaryo simülasyonunun kullanıldığı bir çalışma, hangisinin en uygun çözüm olduğunu ayırt etmemizi sağlar.
 5. Bunun gelecekte yaşanmasını nasıl önleyebiliriz? Sorun çözüldükten sonra, amaç bunu önlemektir. Sürdürülebilir bir strateji sürdürmek ve elde edilen başarıları korumak gereklidir.
water-networks-pipe

Su Boru Hattı Bakımı

Bugün ve Gelecek

Sızıntıları azaltmak amacıyla ideal bir strateji oluşturmak için veri toplama ve analiz çok önemlidir. Sensörizasyon (IoT) maliyetlerini iyileştirerek ve azaltarak çok çeşitli olasılıklar yaratabiliriz. Ayrıca, büyük hacimli verilerin (büyük veri) işlenmesindeki gelişmeler de buna yardımcı olur. Yapay zeka kullanımıyla işleme tekniklerinin iyileştirilmesi, su kayıplarının azaltılmasında önemli bir ilerleme sağlar. Büyük zorluklar ile karşı karşıya kalmak üzereyiz ve doğru araçlarla, bugün imkansız gibi görünen sorunlara bir çözüm bulunabilir.