Her yıl 3 milyondan fazla insan su kalitesi ile ilgili hastalıklar yüzünden ölüyor. Bu, her 10 saniyede bir ölüm demektir. Bu ölümlerin çoğu, gelişmekte olan ülkelerde meydana geliyor. Bu sorunu asgari düzeyde yatırımla kolayca önleyebiliriz. 2,2 milyardan fazla insanın güvenli bir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerine erişimi yok. Ayrıca, 4,2 milyar insan da güvenli temizlik hizmetlerine erişemiyor.

Su için ve/veya ölün

Bir su kaynağına ulaşmak için milyonlarca kadın ve çocuğun günde 10 kilometreden fazla yürümesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünyadaki hastalık ve ölüm nedenlerinin %85’i pis sudan kaynaklanıyor. Temiz suya erişimin olmaması da bu ölümlere neden oluyor. Pek çok insan kendisini, hayatta kalmak için düşük kaliteli su içme ikileminin içinde buluyor. Ancak bu su, onların ölümle sonuçlanabilecek bazı hastalıklara yakalanmalarına neden olabilir. Pis su tüketimi birçok rahatsızlığa neden olabilir. Bunlar arasında ishal, yetersiz beslenme, bağırsak nematod enfeksiyonları veya şistozomyaz ve daha birçok hastalık bulunuyor.

water-quality-illness-disease

İçme suyu ve temizlik hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, dünya çapında hastalıkların %9’unu önleme potansiyeline sahiptir. Bu, gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca çocuğun yaşam kalitesinde radikal bir iyileşme anlamına gelir. Bu insanlar, tehlikeli bir su sisteminin sonuçlarından en fazla muzdarip olan kişilerdir.

Pis su

WHO, pis suyu, “doğal haliyle amaçlanan kullanım koşullarını karşılamayacak şekilde bileşimi değiştirilmiş” su olarak tanımlamaktadır. Mikroplar, ağır metaller veya belirli bileşikler gibi maddelerin varlığı suyun kalitesini düşürür. Su kirliliği, hali hazırda zaten kıt olan su kaynağının miktarında büyük bir azalma anlamına gelir.

Suyun bozulmasının başlıca nedenleri şunlardır:

  1. Tahliye edilen suyun arıtılmaması: Atık suyun yaklaşık %86’sı arıtılmadan tahliye edilmektedir. Bu, çevredeki insan toplumlarının sağlığı için büyük bir risktir.
  2. Sıcaklık artışı: Sıcaklıklar arttıkça, suyun çözünmüş oksijeni tutma kapasitesi düşer. Bu, pek çok organizmanın ölümüne neden olur. Ama aynı zamanda, belirli maddeleri kendi kendine arıtma kapasitesinin azalmasına da neden olur.
  3. Sulama suyunun şebekeye karışması: Tarımsal faaliyetlerin çoğunda yüksek miktarlarda böcek ilacı, ot ilacı ve gübre kullanılır. Bu maddeler su kalitesi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
  4. Orman tahribatı: Orman kütlesinin azalması, toprak erozyonuna neden olur. Bu durum, suda bulunan madde miktarını artırır.
  5. Madencilik: Bazı metallerin çıkarılması için çok su kullanılması gerekir. Bu pis sular arıtılmazsa, ekosistem için ciddi bir sorun oluşturur.
  6. Petrol sızıntıları: Petrol çıkarma uygulamaları yüksek miktarlarda suyun kirlenmesine neden olur.

Doğanın belirli maddeleri arıtma kapasitesi vardır. Bu kapasitenin aşılmaması için arıtma istasyonlarının kullanılması şarttır. Bunlar pis suyun kontrolsüz bir şekilde doğaya boşaltılmasını önlemeye yardımcı olur.

Pek çok insan kendisini, hayatta kalmak için düşük kaliteli su içme ikileminin içinde buluyor. Ancak bu su, onların ölümle sonuçlanabilecek bazı hastalıklara yakalanmalarına neden olabilir

QatiumAkıllı Yardımcı
water-quality-survival

Tanzanya şehri yakınlarındaki bir köyde başlarında su bidonlarıyla yürüyen Afrikalı kadınlar

Genel olarak, organik maddelerin bir nehre boşaltılması aşağıdaki etkilere sahiptir:

Bozunma bölgesi: dökülmeden hemen sonra gerçekleşir. Burada çözünmüş oksijen miktarı büyük ölçüde düşmeye başlar. En hassas yaşam formları yok olur ve mikrobiyal flora bozulması başlar.

Aktif ayrışma bölgesi: oksijen yoğunlukları o kadar düşüktür ki, anaerobik ayrışma meydana gelir. Bu durum, gazların ve kötü kokuların salınmasına neden olur.

İyileşme bölgesi: oksijen yoğunluğu iyileşmeye başlar. Daha karmaşık yaşam formları yeniden ortaya çıkar ve su temizlenir.

Temiz su alanı: suyun fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerinin sağlıklı bir dengesi.

Su hayattır

Milyonlarca insan her gün pis suyla yaşamanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya gelmektedir. Bunu önlemek için, kaliteli bir içme suyu ve temizlik hizmetine erişimin sağlanması gerekir. Siz bu yazıyı okurken düşük su kalitesi ile ilgili nedenlerden 25 kişi öldü. Şimdi harekete geçme zamanı!