Skip to main content

[QTalks Ep. 7]

Vattenverkens resa mot netto noll

Medan vattenverk står för cirka 2% av de globala utsläppen av växthusgaser, har mindre än 9% av världens verktyg åtagit sig att uppnå ett ”Net Zero” -mål. Med biljoner kapitalinvesteringar som krävs för att komma dit, hur utvecklas branschen?

Hör hur vattenverk översätter strategiska färdplaner till operativa förbättringar, eftermonterar nya lösningar på befintlig infrastruktur och tar med sina team på resan. Ta reda på varför leveranskedjan kommer att vara avgörande för att minska de nuvarande operativa koldioxidutsläppen.

Följ med miljöjournalisten Tom Freyberg för att höra från ett verktyg, konsult och multinationell teknikleverantör när de skär igenom hype för att ge behov-att-veta-information.

Deltagare:

  • Austin Alexander, Vice President, Sustainability and Social Impact på Xylem
  • Andrea Gysin, Nettonollan och innovation på WSP
  • David Riley, chef för koldioxidneutralitet på Anglian Water Services

Besök Qatiums YouTube-kanal för att se det här avsnittet och tidigare.

Qatium

About Qatium