Skip to main content

Klimatförändring är en av de största utmaningarna idag. Vatten är i centrum för hållbar utveckling. Det är nära kopplat till de 17 målen för hållbar utveckling (SDG), vilket helt enkelt betyder: Inget vatten, ingen framtid. Men det finns hopp.

Läs den här intervjun med Hassan Aboelnga, en forskare och Vice ordförande för Middle East Water Forum för att veta vad han tycker om detta ämne och de lösningar han föreslår.

Vi är de första generationerna som kräver klimatåtgärder. Så det finns ett hopp om vi kan ge dessa unga yrkesverksamma.

Qatium

About Qatium