Skip to main content

Pilar Conejos, tidigare chef för operationsavdelningen på Global Omnium (Valencia Metropolitan Area), delar med sig av sina tankar om kontrollrumsoperatörernas förändrade roll.

I den här videon fokuserar Pilar på:

  • Hur rollen har förändrats under det senaste decenniet.
  • Nyckelfärdigheter för framtiden och teknik att lära sig.
  • Deras roll i ett verktygs digitala transformation.

Qatium-experter

Pilar Conejos är water supply specialist och digital twin manager på Idrica. Hon är också en av många experter som vi samarbetar med för att samskapa Qatium.

Pilar Conejos

About Pilar Conejos