Acest articol a fost publicat inițial pe Smart Water Magazine aici.

Organizația Națiunilor Unite a organizat prima sa conferință privind apa din ultimii 50 de ani, în luna martie a acestui an, la New York. Conferința a subliniat preocuparea crescândă și necesitatea de a aborda criza globală a apei și de a asigura un viitor cu acces adecvat la apă și salubritate pentru toți. Peste 700 de angajamente au fost făcute cu scopul de a promova transformarea către o lume sigură din punct de vedere al apei. Provocările și oportunitățile de a atinge acest obiectiv sunt imense. Cu toate acestea, tranziția digitală a sectorului apei poate juca un rol-cheie în accelerarea progresului către obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 privind gestionarea în siguranță a apei și sanitației.

Sectorul apei se confruntă cu multe provocări: infrastructura îmbătrânită, impactul schimbărilor climatice, degradarea mediului, cererea tot mai mare de apă și soluțiile și strategiile învechite de gestionare a apei. Tehnologiile digitale, cum ar fi senzorii, analiza datelor și inteligența artificială/învățarea automată, pot contribui la trasarea unei căi alternative pentru sectorul apei, abordând unele dintre aceste provocări și permițând trecerea de la a se baza exclusiv pe creșterea ofertei la echilibrul dintre cerere și ofertă în gestionarea resurselor de apă. Transformarea digitală poate ajuta utilitățile de apă și municipalitățile să înțeleagă mai bine modelele cererii și ofertei de apă, să identifice ineficiențele și oportunitățile de optimizare a utilizării apei, să reducă pierderile de apă, să adopte principiile reutilizării apei și ale economiei circulare la toate nivelurile și să dezvolte strategii mai eficiente de gestionare a apei. Aceste tehnologii pot contribui, de asemenea, la monitorizarea în timp real a calității apei, permițând un răspuns rapid la problemele legate de calitatea apei și la situații de urgență și urmărind când și unde este nevoie de apă și ce calitate.

Tranziția digitală a sectorului apei poate juca un rol esențial în accelerarea progresului către obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 6 privind gestionarea în condiții de siguranță a apei și sanitației

Sectorul apei se confruntă cu provocări în realizarea digitalizării, în special decalajul în consolidarea capacităților și implicarea părților interesate. Modernizarea sistemelor de apă învechite la tehnologia digitală necesită investiții semnificative în senzori, echipamente de monitorizare și alte instrumente pentru detectarea scurgerilor și îmbunătățirea eficienței apei. În plus, consolidarea expertizei tehnice și implicarea factorilor de decizie politică și a autorităților de reglementare sunt importante pentru a sprijini adoptarea soluțiilor digitale în sectorul apei. Depășirea acestor provocări este esențială pentru realizarea unui viitor sigur din punctul de vedere al apei și pentru asigurarea sănătății publice.

Pentru a accelera schimbarea și a realiza ODD 6, trebuie să adoptăm transformarea digitală și tehnologiile inovatoare. Trebuie să investim în infrastructura care poate sprijini implementarea acestor tehnologii și trebuie să consolidăm capacitățile și să dezvoltăm competențele necesare pentru gestionarea și utilizarea eficace a instrumentelor digitale. În plus, trebuie să ne asigurăm că beneficiile transformării digitale sunt accesibile tuturor, inclusiv comunităților marginalizate.

Necesitatea unei gestionări deschise și colaborative a apei

Gestionarea apei este atât un obstacol, cât și o pârghie în realizarea securității apei. Strategiile actuale de gestionare a apei pot perpetua ineficiențele sistemului și pot împiedica schimbarea. Având în vedere cererea tot mai mare de apă curată și sigură, este esențial să se dezvolte soluții inovatoare care pot contribui la gestionarea mai eficientă a resurselor de apă în contextul realităților climatice și sociale actuale. Una dintre cele mai promițătoare strategii de perturbare a modelului de gestionare a sectorului apei este utilizarea soluțiilor digitale de apă. Aceste soluții pot face invizibilul vizibil, permițând utilităților de apă și municipalităților să gestioneze mai eficient alimentarea cu apă, cererea de apă și sistemele de distribuție. Cu toate acestea, pentru a atinge întregul potențial al acestor soluții, gestionarea deschisă și colaborativă a utilităților de apă este esențială. Un exemplu excelent poate fi extras din Qatium.

Managementul deschis și colaborativ al utilităților de apă se referă la practica schimbului de informații, resurse și cunoștințe între diferite utilități de apă și părțile interesate. Lucrând împreună, utilitățile de apă pot pune în comun resursele și expertiza pentru a dezvolta instrumente și strategii mai eficiente și mai eficiente de gestionare a apei. De exemplu, utilitățile pot colabora în implementarea rețelelor de detectare de-a lungul bazinului lor hidrografic și își pot gestiona rezervoarele și bazinele de apă subterană în colaborare, satisfăcând în același timp nevoile de mediu.

Provocări și calea de urmat

Transformarea digitală prezintă atât oportunități, cât și provocări pentru gestionarea deschisă și transparentă a apei. Prin navigarea cu atenție a acestor provocări și adoptarea noilor tehnologii, utilitățile de apă pot valorifica beneficiile transformării digitale pentru a-și îmbunătăți operațiunile și furnizarea de servicii, construind în același timp încredere și transparență cu părțile interesate.

Transformarea digitală poate oferi o oportunitate pentru gestionarea deschisă și transparentă a apei în mai multe moduri. În primul rând, permite monitorizarea în timp real și analiza datelor privind utilizarea apei, ceea ce poate ajuta utilitățile să identifice scurgerile, să prevină risipa și să gestioneze mai eficient resursele de apă. Acest lucru poate duce la economii de costuri și la o mai bună gestionare a resurselor, precum și la îmbunătățirea furnizării de servicii către clienți.

Transformarea digitală poate oferi o oportunitate pentru gestionarea deschisă și transparentă a apei în mai multe moduri

În plus, platformele digitale pot permite creșterea transparenței și responsabilității în gestionarea apei, permițând părților interesate să acceseze și să analizeze date și să ia decizii în cunoștință de cauză. Acest lucru poate duce la o mai mare încredere în sectorul apei și la o mai bună implicare între utilități și comunități.

Cu toate acestea, există, de asemenea, mai multe provocări asociate cu transformarea digitală în gestionarea apei. Sistemele moștenite pot împiedica integrarea noilor tehnologii, iar amenințările la adresa securității cibernetice trebuie gestionate cu atenție pentru a proteja datele și infrastructura sensibile. În plus, cultura organizațională ar putea fi nevoită să se schimbe pentru a îmbrățișa pe deplin transformarea digitală, iar reglementările și cerințele de conformitate pot pune obstacole în calea implementării noilor tehnologii.

Pentru a deschide calea transformării digitale a sectorului apei, DIGITAL ar putea fi o foaie de parcurs:

Definiți scopurile și obiectivele

A defini în mod clar scopurile și obiectivele inițiativei de transformare digitală, inclusiv beneficiile specifice care vor fi obținute prin adoptarea de noi tehnologii. Acest lucru va contribui la asigurarea alinierii tuturor părților interesate și a menținerii inițiativei pe drumul cel bun.

Identificați indicatorii cheie de performanță (KPI)

Identificați KPI-urile care vor fi utilizate pentru a măsura succesul inițiativei de transformare digitală, cum ar fi utilizarea apei, economiile de costuri, eficiența sistemului de distribuție și implicarea și satisfacția clienților. Acest lucru va oferi un cadru clar pentru evaluarea impactului inițiativei și efectuarea ajustărilor necesare.

Colectarea și analizarea datelor

Colectați și analizați date privind modelele de utilizare a apei, generarea și distribuția apei la diferite scări și locații, eficacitatea și performanța infrastructurii și alte valori cheie utilizând platforme și instrumente digitale. Acest lucru va oferi informații cu privire la domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri și va contribui la identificarea oportunităților de reducere a costurilor și de creștere a eficienței.

Integrare

Tehnologiile digitale pot facilita atât integrarea sectorială, cât și integrarea sectorială în multe moduri. Acestea pot conecta fără probleme sistemele de gestionare a apei, a apelor uzate și a apelor pluviale pentru a realiza o gestionare eficientă a resurselor și pentru a reduce costurile. Acestea pot permite, de asemenea, coordonarea între sistemele de gestionare a apei și a energiei pentru a valorifica posibilele câștiguri în materie de eficiență prin gestionarea cererii, strategii operaționale alternative și calendarul și procesul de generare.

Personalul trenului

Oferiți instruire și sprijin personalului pentru a vă asigura că acesta are abilitățile și cunoștințele necesare pentru a utiliza în mod eficient noile soluții tehnologice. Acest lucru va contribui la asigurarea succesului și sustenabilității inițiativei de transformare digitală pe termen lung.

Aliniere la reglementări

Asigurarea faptului că inițiativa de transformare digitală este aliniată la cerințele de reglementare și la standardele de conformitate, cum ar fi reglementările emergente privind confidențialitatea datelor și securitatea cibernetică. Acest lucru va contribui la atenuarea riscurilor și la asigurarea faptului că inițiativa este sustenabilă și conformă din punct de vedere juridic.

Profitați de parteneriate

Valorificați parteneriatele cu alte organizații, cum ar fi furnizorii de tehnologie, mediul academic și asociațiile din industrie, pentru a împărtăși cele mai bune practici, cunoștințe și expertiză. Acest lucru va contribui la accelerarea procesului de transformare digitală și la asigurarea faptului că sectorul apei rămâne în avangarda inovării tehnologice.

În general, urmând foaia de parcurs DIGITAL, utilitățile de apă pot deschide cu succes calea pentru transformarea digitală și pot realiza beneficiile unei eficiențe îmbunătățite, economii de costuri și o mai mare transparență și responsabilitate în gestionarea apei.

#QatiumExperts

Qatium este co-creat cu experți și lideri de gândire din industria apei. Creăm conținut pentru a ajuta utilitățile de toate dimensiunile să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Aceasta este o piesă comună între Hassan Aboelnga, Newsha Ajami și Dragan Savic – toți consilieri din Qatium.

You might also like...