La prima vedere, gestionarea inteligentă a apei (SWM) și economia circulară ar putea suna ca niște panacee. Cursa pentru securitatea apei – disponibilitatea fiabilă a unei cantități și calități acceptabile a apei pentru sănătate, mijloace de trai și producție – a declanșat o multitudine de teorii și soluții. Nu trebuie să uităm că criza apei este atât o criză de guvernanță, cât și o criză sistemică. În plus, este necesară o gamă largă de îmbunătățiri pentru a asigura securitatea apei, atât în ceea ce privește tehnologia, cât și gestionarea.

În acest post, am revizui două subiecte de tendință care afectează apa: Smart Water Management și economia circulară. Dar mai întâi este important să înțelegem gestionarea resurselor de apă și impactul acesteia asupra mediului și economiei noastre.

Gestionarea resurselor de apă

Inițial, gestionarea resurselor de apă a fost dezvoltată în principal pentru consumul uman. Această mentalitate a creat un proces liniar de gestionare a apei în întreaga lume.

Etapele tradiționale sunt captarea, tratarea, consumul, tratarea apelor uzate și eliminarea acestora.

Captarea apei

Există provocări în fiecare dintre aceste etape de gestionare a apei. În etapa de captare, unde apa este colectată de peisajul natural, stresul hidric este o mare problemă într-o serie de regiuni. Apa nu este distribuită în mod egal. Centrele urbane, marcate de densitatea mare a populației, suferă de o lipsă de apă. Un alt factor care afectează stresul hidric este calitatea slabă a corpurilor de apă.

Tratarea apei

În a doua etapă, apa este tratată într-o stație de tratare a apei (WTP). Mentalitatea liniară a planurilor conservatoare de planificare și gestionare a apei a însemnat că accentul a fost pus pe atingerea standardelor de consum de apă curată. În unele țări, apa tratată la standarde de apă potabilă este utilizată în alte scopuri decât consumul de alcool, cum ar fi utilizările industriale. Utilizarea apei potabile în diferite scopuri provoacă pierderi economice, energetice și de mediu.

Distribuția apei

În timpul fazei de distribuție a apei, se pierde un volum mare de apă înainte de a ajunge la robinete. În unele țări, aproximativ 40% din apă se pierde din cauza scurgerilor de conducte și a exploziilor. Defecțiunile rețelei pot duce la întreruperi ale alimentării cu apă. Pierderea serviciului poate avea un impact economic semnificativ: pierderea apei tratate, creșterea bugetelor de întreținere, orele suplimentare pentru personalul de service, întreruperile traficului și ale activității și deteriorarea proprietății private.

Companiile responsabile de rețelele de alimentare cu apă depun eforturi uriașe pentru a planifica în mod optim reparațiile activelor lor critice, cum ar fi conductele, supapele, stațiile de pompare și contoarele de apă.

În timpul fazei de distribuție a apei, se pierde un volum mare de apă înainte de a ajunge la robinete.

Recuperarea apei

După ce a fost distribuită și consumată, apa intră în faza de recuperare a apei – cunoscută și sub numele de faza de tratare a apelor uzate – unde este în cele din urmă aruncată în stațiile de epurare a apelor uzate. Tratarea apelor uzate este un proces utilizat pentru a elimina contaminanții din apele uzate și pentru a-l transforma într-un efluent care poate fi returnat în ciclul apei. Evacuarea apelor uzate nu are loc întotdeauna în același bazin hidrografic în care s-a produs bazinul hidrografic. Transferul unor volume mari de apă din surse îndepărtate are, de asemenea, un impact economic și de mediu substanțial.


Urmăriți interviul Elisei Ștefan despre importanța datelor integrate:

Reutilizarea apei este soluția?

Conferința Internațională a Organizației Națiunilor Unite privind apa și mediul (ICWE), care a avut loc în 1992, reprezintă o schimbare în mentalitatea liniară descrisă mai sus cu principii care au stabilit criterii de bază pentru gestionarea resurselor de apă: “Apa dulce este o resursă finită și vulnerabilă, esențială pentru susținerea vieții, a dezvoltării și a mediului” și “apa are o valoare economică în toate utilizările sale concurente și ar trebui recunoscută ca un bun economic”.

Aceste două principii au modelat procesul decizional ulterior privind gestionarea resurselor de apă, stimulând utilizarea parimonioasă a apei și împrumutând elementului conotațiile unei “mărfuri”, cum ar fi aurul sau petrolul.

Acest lucru a inițiat o schimbare de mentalitate față de viziunea tradițională, liniară pe care am explicat-o mai sus. Cu toate acestea, acest concept nu a fost încă acceptat pe scară largă.

Tom Freyberg explică acest lucru în postarea sa: De ce reutilizarea apei este cheia unui viitor circular. Într-adevăr, mai multe dintre problemele enumerate mai sus ar putea fi rezolvate atunci când este introdus un sistem de reutilizare a apei, cum ar fi:

  • Introducerea sistemelor de apă reutilizate are un impact pozitiv asupra disponibilității apei din bazine, deoarece acestea acționează pentru a reduce în mod direct nevoia de retragere a apei și pentru a reduce volumul de efluenți returnați. Acest lucru permite un volum mai mare de apă pentru a fi disponibile pentru alte utilizări în bazinul hidrografic. Efluentul sanitar tratat nu mai este o eliminare, ci o resursă de apă cu potențial de utilizare în scopuri specifice.
  • Un alt impact pozitiv este beneficiul pentru mediu, prin care apa din stația de epurare a apelor uzate nu mai este deversată în râuri, ceea ce reduce în principal aportul de nutrienți în corpurile beneficiare, crescând astfel disponibilitatea apei în ceea ce privește calitatea pentru alte utilizări.

Prin urmare, pentru a spori disponibilitatea apei, este extrem de important să se ia în considerare reutilizarea apei. Cu toate acestea, reutilizarea apei nu este singura opțiune. Autorii José Carlos Mierzwa și Ivanildo Hespanhol de la Universitatea din Sao Paulo, comentează acest lucru:

“(…) Practica reutilizării nu ar trebui considerată ca fiind obiectivul principal al unui model de gestionare a apei și a efluenților (…). Acest lucru este justificat și de investițiile necesare pentru adaptarea caracteristicilor efluenților la cerințele de calitate a apei, precum și a debitului care trebuie tratat. În plus, practica în cauză nu este atât de imediată pe cât ne putem imagina, deoarece apa reutilizată trebuie să aibă caracteristici fizice, chimice și biologice adecvate pentru fiecare utilizare. De asemenea, trebuie să se considere că concentrația anumitor contaminanți ar putea crește în fiecare ciclu de reutilizare. Dacă aceste puncte nu sunt respectate și practica de reutilizare este oricum adoptată, toate activitățile în care se aplică apa reutilizată sunt compromise.”

Conceptul de economie circulară se bazează pe durabilitatea economică și de mediu. Și, ca atare, reutilizarea apei nu va fi întotdeauna cea mai bună opțiune. Fiecare oraș trebuie analizat pentru a identifica soluția care i se potrivește cel mai mult. Nu doar procesul trebuie să se schimbe de la liniar la circular, ci și modul de a gândi soluții. Este necesar să gândim într-un mod neliniar și neetenționist. Soluțiile trebuie să fie integrate și alese în funcție de faptul dacă asigură cele mai înalte niveluri de durabilitate.

Reutilizarea apei a explicat. Credit: Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii

Gestionarea inteligentă a apei

Pentru a sprijini procesul decizional, este extrem de important să se evalueze datele. Acesta este punctul de convergență între economia circulară și gestionarea inteligentă a apei (SWM). Gospodărirea apelor a fost dezvoltată într-un proces liniar, ca o consecință a procesului decizional care a fost realizat fără o imagine completă a întregului proces. Pentru a rezolva această problemă, sistemele inteligente de gestionare a apei (SWMS) sunt adoptate de utilitățile de apă din întreaga lume.

Sistemele inteligente de gestionare a apei sunt atât de inteligente?

Există o gamă largă de SWMS care contribuie la rezolvarea diferitelor probleme de apă de mai sus. Unele avantaje ale utilizării SWMS sunt: analiza volumelor mari de date pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor, îmbunătățirea calității datelor, integrarea și o mai mare agilitate.

Cu toate acestea, swms ar putea aduce mai multe probleme decât soluții în cazul în care unele puncte cruciale nu sunt luate în considerare:

1) Utilizare

Nu merită să rezolvați o problemă în timp ce creați noi probleme. Unele sisteme pot fi complexe și dificil de utilizat. Necesitatea de a angaja un profesionist dedicat utilizării sistemului ar putea fi un semn că nu este bine conceput. Sau altfel ar putea fi doar o altă piesă de tehnologie care stă pe raft. Prin urmare, este important să se evalueze gradul de utilizare a unui anumit swms înainte de a-l include într-un proiect.

2) Suport tehnic

În același mod, a avea suport tehnic este primordial, ar putea apărea probleme. Asistența poate avea diferite formate: echipe de consilieri, roboți / inteligență artificială, forumuri sau bloguri. Prin urmare, înainte de a adopta un SWMS, verificați disponibilitatea completă a asistenței.

3) Îmbunătățirea continuă

În cele din urmă, vă veți găsi spunând următoarea propoziție în timp ce utilizați un sistem inteligent de gestionare a apei: “Ar fi frumos dacă acest pas ar fi diferit”. Un SWMS bun este unul care este actualizat constant pentru a satisface nevoile utilizatorului său. Evaluați dacă sistemul prezintă un plan de îmbunătățire continuă.

4) Integrare / Date deschise

Sistemul trebuie să se integreze cu celelalte instrumente pe care le utilizați. De preferat, are integrări automate. La urma urmei, ar putea fi o pierdere de timp pentru a trebui să convertiți formatele de date pentru a putea lucra cu ele. După analize, sistemul trebuie să vă permită să exportați cu ușurință date în diferite formate pentru a satisface diferite cazuri de utilizare.

Sunt inteligente de gestionare a apei și buzzwords economia circulară?

Da, ambele concepte sunt buzzwords, dar sunt, de asemenea, schimbări necesare. Acestea promovează soluții la diverse probleme de gestionare a apei, permițând o creștere a disponibilității apei, a eficienței economice și de mediu. Cu toate acestea, este important să fiți atenți la subiectele în tendințe și să evitați punerea lor în aplicare într-un mod care va provoca mai multe probleme decât soluții. Atunci când sunt bine puse în aplicare, acestea contribuie la o mai bună gestionare a apei și asigură securitatea apei pentru toată lumea.

You might also like...