Zoet water is een essentieel element voor het leven en voedselproductie. Mensen gebruiken direct en indirect grote hoeveelheden water. Vergeet niet dat slechts 2,5% van het water op aarde zoet water is! Bovendien bevindt 2% van deze percentages zich in gletsjers. We hebben dus maar een klein percentage zoet water dat we kunnen gebruiken. Zal er door klimaatverandering en een toenemende bevolking een tijd komen dat we moeten kiezen tussen verschillende vormen van watergebruik? Zoals het gebruik voor drinkwater of voor de landbouw?

Watergebruik voor menselijke consumptie

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen is een essentieel mensenrecht. Om ervoor te zorgen dat het gebrek aan grondstoffen de gezondheid niet schaadt, hebben we 50 tot 100 liter per dag nodig, met een minimumhoeveelheid van 19 liter. Op dit moment hebben 1,1 miljard mensen geen gegarandeerde toegang tot deze minimum hoeveelheid. Ze overleven met slechts 4 liter per dag.

In ontwikkelde landen hangt het waterverbruik af van de levensstijl en gewoonten van de bevolking. Het is een interessante oefening om uit te rekenen hoeveel water je op een dag verbruikt. Om hier een idee van te krijgen, vind je hier een lijst met activiteiten met hun gemiddeld waterverbruik.

water-consumptie-gebruik

Een inwoner verbruikt gemiddeld 151 liter water per dag. In de komende 30 jaar zou de bevolking op de planeet kunnen verdubbelen, en voor die groei zijn meer grondstoffen nodig. Hierdoor zal de vraag naar drinkwater exploderen.

Aan de andere kant hebben we al veel natuurlijke bronnen uitgeput, zoals waterhoudende grondlagen. Bovendien verminderen de watervoorraden ook door de temperatuurstijging.

Slechts 2,5% van het water op onze planeet is zoet water, en 2% komt uit gletsjers

QatiumIntelligente assistent

Watergebruik voor landbouw

We kennen ons directe waterconsumptie al. Nu is het tijd om ons te concentreren op indirecte consumptie. Om het voedsel te produceren dat nodig is om te leven, hebben we grote hoeveelheden water nodig. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) geeft aan dat er ongeveer 4921 liter water nodig is om de dagelijkse voedselconsumptie van één persoon te produceren. Dat is net zoveel als een olympisch zwembad gevuld met water om op één dag 500 mensen te voeden.

water-consumptie-landbouw-rijst

Boeren die rijst planten in de buurt van Yogyakarta (Indonesië)

Om deze lastige situatie om te keren, zijn er oplossingen voor het moderniseren van irrigatietechnieken, die gebruik maken van onconventionele bronnen, zoals ontzilt water, of het gebruik van transfersystemen. Maar deze maatregelen hebben een hoge ecologische, sociale en economische impact, dus er is geen eenvoudige oplossing voor het complexe waterprobleem.

In sommige landen van de Europese Unie bedraagt het percentage water dat voor landbouw wordt gebruikt 80%. Velen van hen hebben al problemen met watertekorten. Het waterprobleem zal straks dus alle sectoren kunnen treffen.

Verantwoord gebruik

Het gebrek aan water dat nodig is om voedsel te produceren, leidt op sommige plaatsen tot het stopzetten van landbouwactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal mensen verdreven worden vanwege klimaatproblemen. Momenteel treft deze situatie de armste regio’s, maar het zal uiteindelijk gevolgen hebben voor de hele planeet.

Om een heden en toekomst te vermijden waarin we moeten kiezen tussen water gebruiken om te drinken of om voedsel te produceren, is verantwoorde consumptie noodzakelijk. Gebrek aan water is een probleem van iedereen.