Skip to main content

Waterschaarste is een wereldwijd probleem, maar de wateruitdagingen in de Arabische wereld zijn bijzonder extreem. Jordanië is het op één na meest waterarme land ter wereld en staat voor enorme uitdagingen om zich aan te passen aan een overvloed aan wereldwijde en regiospecifieke problemen.

Hieronder deel ik mijn gedachten over de specifieke wateruitdagingen van Jordanië en overweeg ik mogelijke oplossingen.

Als de meest waterarme regio ter wereld, staat de Arabische regio voor enorme uitdagingen als het gaat om het omgaan met de toegenomen vraag naar water in combinatie met klimaatextremen – waaronder overstromingen en droogtes. Deze uitdagingen samen leggen een enorme druk op waterbedrijven en waterinstellingen.

Vandaag de dag is de Arabische regio niet op weg om bijna alle watergerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Jordanië – het op een na meest waterarme land ter wereld – staat ook voor enorme uitdagingen om zich aan te passen aan de klimaatverandering en de kloof tussen vraag en aanbod van water te verkleinen.

Om de waterveiligheid in Jordanië te begrijpen, moeten we naar vier belangrijke pijlers kijken:

1. Drinkwater en menselijke behoeften

De beschikbaarheid van water is laag in Jordanië en we moeten de watervoorraden diversifiëren. Hoewel het verbruik ook vrij laag is, is er veel afval afkomstig van hoge niveaus van lekkage in de netwerken als gevolg van verouderde infrastructuur.

Er is ook behoefte aan meer toegang tot sanitaire voorzieningen. Als we kijken naar de waterkwaliteit in de regio, komt een van de belangrijkste problemen voort uit de aard van de intermitterende watervoorziening, wat betekent dat mensen in Jordanië slechts één of twee keer per week water ontvangen.

2. Klimaatverandering en watergerelateerde gevaren

Jordanië wordt getroffen door vele klimaatextremen zoals overstromingen en droogtes. Vooral Madaba werd getroffen door extreme overstromingen die leidden tot de dood van veel mensen, terwijl Amman ook onder water kwam te staan. Het vergroten van de weerbaarheid in Jordanië is een prioriteit om te voorkomen dat deze incidenten zich opnieuw voordoen.

3. Ecosysteem

Een groot probleem is de toestand van de vervuiling die afkomstig is van afvalwater. Wanneer we water en afvalwater beschouwen als nieuwe onaangeboorde hulpbronnen waarop moet worden vertrouwd, moeten we ook overwegen hoe we ze op de juiste manier kunnen behandelen om de gezondheid en veiligheid van het publiek te waarborgen.

4. Sociaal-economische

Een groot probleem in Jordanië zijn de commerciële verliezen door de diefstal van water en het vele illegale gebruik van water in de regio. Dit heeft gevolgen voor de Jordaanse watersector in termen van financiële capaciteit om aan de vraag in de watersector te voldoen.

Tot slot is een ander belangrijk punt het lage budget voor de watersector. Watertarieven moeten opnieuw worden ontworpen om de operationele en onderhoudskosten te dekken.

Wat zijn de oplossingen voor de waterveiligheidsuitdagingen van Jordanië?

Bij het bekijken van haalbare oplossingen is het cruciaal om rekening te houden met alle vier de pijlers van stedelijke waterveiligheid. Rekening houdend met de maatregelen die al in Jordanië zijn genomen en de uitdagingen die voor ons liggen, zijn het werken aan hergebruik van afvalwater als een onaangeboorde hulpbron en het verschuiven van het systeem van een lineair systeem van gebruik en verwijdering naar een model van de circulaire economie de beste opties.

We hebben een geweldig voorbeeld van de Samra-zuiveringsinstallatie waar ze het afvalwater hergebruiken en terugbrengen in de watersystemen. Dit is cruciaal voor de watersector om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten.

Als het gaat om de hoge niveaus van niet-inkomstenwater, moeten we het probleem van illegale wateraansluitingen aanpakken. Dit zal ons in staat stellen om zowel fysieke als commerciële verliezen te verminderen.

Het vergroten van het publieke bewustzijn van waterschaarste is ook een instrument dat we moeten proberen het verbruik te verminderen. Hoewel we een land met waterschaarste zijn, staan we nog steeds voor uitdagingen als het gaat om het hoge verbruik van water en voedsel dat verband houdt met energiezekerheid.

Over het algemeen is het essentieel om de vier pijlers te overwegen en een samenhangend beleid uit te voeren dat de unieke waterveiligheidsuitdagingen van Jordanië kan aanpakken.

Qatium-experts

Hassan Aboelnga is de vice-voorzitter van het Middle East Water Forum en is een van de vele experts waarmee we Qatium co-creëren.