In de vorige eeuw waren we bang dat fossiele brandstoffen op zouden raken voordat we een nieuwe vorm van hernieuwbare energie zouden vinden. In de huidige eeuw is de grootste zorg de impact op het milieu die gepaard gaat met de klimaatverandering, zoals watertekorten.

Bijna een op de tien mensen op aarde—ongeveer 800 miljoen—heeft geen toegang tot veilige waterbronnen. De bevolkingsgroei en de gevolgen van klimaatverandering zijn een tijdbom. Het zal steeds meer conflicten veroorzaken rond watergebruik en -beheer.

Het World Economic Forum en andere organisaties schatten dat de vraag in 2030 40% hoger zal zijn. Helaas zal de planeet niet in staat zijn om hierin te voorzien. Dit heeft gevolgen voor de landbouw, waardoor de voedselprijs zal stijgen.

water-stress-wereld-landen

Dit soort problemen leidt tot grotere vraagstukken, zoals de wereldwijde watertekorten. In de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de VN-Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG) (2015-2030) wordt veel belang gehecht aan de waterproblemen. Bovendien blijkt uit de huidige COVID-19 pandemie (2020) dat water belangrijk is om besmetting te voorkomen.

In 2030 zal er een 40% hogere vraag naar water zijn en de planeet kan hier niet aan voldoen"

QatiumIntelligente assistent

Waar komt dit probleem vandaan?

Ongeveer 1% van het oppervlaktewater op aarde is geschikt voor consumptie. Hoewel dit percentage klein lijkt, is het voldoende voor de hele wereldbevolking.

In werkelijkheid blijkt echter dat de watervoorraden niet gelijkmatig over de planeet zijn verdeeld. Daarnaast zijn er menselijke gedragspatronen die dit probleem moeilijker maken en verergeren, zoals bijvoorbeeld:

  • In regio’s wonen zonder watervoorraden. Dat komt omdat daar andere bronnen zijn die voor ons belangrijker zijn.
  • Vervuilen van enkele van de regio’s met de grootste watervoorraden.
  • We overbevolken regio’s met een duurzame watervoorziening totdat we de grenzen van de watervoorraden bereiken en overschrijden.
water-schaarste-vervuild-rivier

Vervuilde rivieren

Enkele oplossingen

Er zijn verschillende manieren om wereldwijde watertekorten te voorkomen. Hier is een lijst met slechts een paar voorbeelden:

  1. Sociaal bewustzijn: we moeten begrijpen dat water dat uit de kraan komt, als bij toverslag, op kan raken. Water is een recht, maar het verantwoord omgaan met water is ook een verantwoordelijkheid.
  2. Investeren in onderhoud en vernieuwing van waterinfrastructuur door openbare besturen. De meeste steden hebben waterlekkages in meer dan 20% van hun netwerk. Dit percentage loopt op tot meer dan 50% waterverlies in andere steden.
  3. Efficiënter gebruik van ontzilt water. We moeten echter niet vergeten dat ontzilt water een aanzienlijk energieverbruik vereist en een impact op het milieu heeft.
  4. Het gebruik van gerecycled water uit gezuiverd water onderzoeken. Het heeft een groot potentieel voor de landbouw en de industrie, en neemt ook toe voor stedelijk en huishoudelijk gebruik.

Kortom, we hebben een wereldwijde aanpak nodig. Het probleem van het tekort aan fossiele brandstoffen kan in de toekomst worden opgelost, maar zullen onze waterbronnen tegen die tijd uitgeput zijn? Zal het te laat zijn?