Door de afname van de regenval als gevolg van de klimaatverandering is Kaapstad in een dramatische situatie van watertekorten terechtgekomen. De bevolking leefde bij de naderende komst van Dag Nul, die aanvankelijk werd voorspeld voor 13 mei 2018, de dag waarop de waterkranen op zouden kunnen raken. Er werden noodmaatregelen voor de verdeling van het water genomen en de bevolking moest het waterverbruik drastisch verminderen, waarbij de grens van 49 liter water per persoon per dag werd gesteld. Kaapstad slaagde erin om Dag Nul uit te stellen onder strenge beperkingen en economische gevolgen.

water-dag-nul-limiet-water

Watergebruikslimieten voor de bevolking van Kaapstad

Dit is niet alleen een probleem in Kaapstad. Zelfs het land met het grootste zoetwaterreservaat ter wereld, Brazilië, dat 12% van de zoetwaterreserves van de planeet bezit, gaat door hun tweede watercrisis in de afgelopen 5 jaar. De crisis is vergelijkbaar met die van Kaapstad, een gevolg van een toename van de vraag naar water en een tekort aan regen als gevolg van klimaatverandering. In 2015 had het belangrijkste reservoir van São Paulo, een van de 10 meest bevolkte steden ter wereld, een capaciteit van minder dan 4%.

Terwijl deze tekst wordt geschreven, kampt een andere stad in Brazilië al met een nieuwe watercrisis. De stad Curitiba, met ongeveer 3,5 miljoen inwoners, kampt met de ergste droogte van de afgelopen 50 jaar. De stad neemt maatregelen om het water te verdelen: de watervoorziening duurt 36 uur en 36 uur zonder water, en de grens zou kunnen worden opgetrokken tot 48 uur als het niet snel gaat regenen.

Wereldwijde watercrisis

Deze gevallen zijn slechts voorbeelden van een scenario dat de komende jaren erger zal worden. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden met mogelijke watertekorten gedurende ten minste één maand per jaar (Burek et al., 2016). De stedelijke ontwikkeling rond de grote steden heeft geleid tot een toename van de waterproblemen en heeft ertoe geleid dat er dringend maatregelen voor het beheer van de watervoorraden moeten worden genomen om de waterzekerheid in de komende jaren te garanderen.

De wereldbevolking zal in 2050 toenemen van 7,6 miljard naar 9,4 – 10,2 miljard, en daarmee zal het waterverbruik ook toenemen. Volgens een VN-rapport is het wereldwijde watergebruik de afgelopen 100 jaar verzesvoudigd en zal het gestaag blijven groeien met ongeveer 1% per jaar als gevolg van de toenemende bevolking, economische ontwikkeling en veranderende consumptiepatronen.

water-dag-nul-water-voorziening

Grote vraag in openbare waterbronnen

Alleen al de toename van het watergebruik is reden genoeg om alarm te slaan over de noodzaak de waterveiligheid te garanderen. Er is nog een lastfactor: klimaatverandering. De patronen van hydrologische systemen veranderen bij toenemende temperaturen. De effecten van oscillerende regenpatronen zijn al voelbaar en de voorspellingen zijn dat in de komende jaren kritieke droogteperiodes vaker zullen voorkomen. Meer dan 5 miljard mensen zouden tegen 2050 watertekorten kunnen hebben als gevolg van klimaatverandering (VN, 2019).

Volgens prognoses van de VN zal de vraag naar water tegen 2030 40% hoger zijn dan het aanbod, als we de effecten van de klimaatverandering, de bevolkingsgroei en het gedrag van de bevolking in aanmerking nemen.

São Paulo zal de komende jaren misschien weer zonder water komen te zitten, maar deze stad is niet de enige. De watercrisis zou de grote steden Bangalore, Peking, Caïro, Jakarta, Moskou, Istanbul, Mexico-Stad, Londen, Tokio en Miami kunnen treffen.

Hoe kunnen we de watercrisis bestrijden?

Er zijn twee manieren om watertekorten aan te pakken: de crisis beheersen of nieuwe crises voorkomen.

Als er een aanhoudende watercrisis is, moeten noodmaatregelen worden genomen om het verbruik te verminderen door middel van verdelingsprocedures. Commerciële vestigingen kunnen worden gesloten. Kaapstad heeft een verbod op het gebruik van autowasstraten uitgevaardigd, wat tot werkloosheid leidde. De productieketen van de landbouw en zelfs de fabrieken lopen het risico dat de productie beperkt wordt door watertekorten. De watercrisis kan leiden tot economische instabiliteit, waterconflicten en risico’s voor de menselijke gezondheid.

De inwoners van Kaapstad moesten kiezen tussen douchen en hun huis schoonmaken. Aangezien de crisis al begonnen is, blijven de maatregelen immers beperkt tot het beheersen van het waterverbruik om de hoeveelheid water die overblijft te behouden.

De voorspellingen zijn niet goed, maar er is al veel technologie die kan helpen om andere Nul Dagen over de hele wereld te vermijden en de waterveiligheid te garanderen.

Bekijk de video voor meer informatie over wat Dag Nul betekent ▶ ️ .

Volgens prognoses van de VN zal de vraag naar water tegen 2030 40% hoger zijn dan het aanbod, met de gecombineerde effecten van klimaatverandering, bevolkingsgroei en het gedrag van de bevolking

Elisa StefanMilieu-ingenieur en Onderzoeker. Specialist waterbeheer

Het vermijden van nieuwe crises is nu mogelijk door structurele maatregelen te nemen die waterbesparing mogelijk maken, door de sanitaire infrastructuur te verbeteren en de verliezen in de distributiesystemen te verminderen, evenals maatregelen om de afvoersystemen te vernieuwen door de natuurlijke infrastructuur voor het beheer van regenwater te verbeteren, en door de monitoring van de watersystemen te optimaliseren.

De bevolking kan ook het waterverbruik van huishoudens verminderen door ervoor te kiezen producten te consumeren met een kleinere watervoetafdruk, regenwateropvangsystemen te installeren en thuis water te hergebruiken. Watergebruikers in de industrie en de landbouw zouden het waterverbruik aanzienlijk kunnen verminderen door hergebruikstechnologieën te implementeren en operationele waterverliezen op te lossen, maar ze moeten nu beginnen met de implementatie van die maatregelen.

Het beheer van de watervoorraden moet op een geïntegreerde manier worden uitgevoerd door consumenten en besluitvormers om de waterveiligheid in de toekomst te garanderen. Om Nul Dagen te vermijden, is het uiterst belangrijk om verschillende technologieën te implementeren die watergerelateerde gegevens kunnen identificeren en de beste strategieën voor beslissingen kunnen identificeren. We moeten ons transformeren tot slimme steden door bewuste consumenten op te leiden en technologie te ontwikkelen om de watervoorraden efficiënt te beheren.