Skip to main content

Zet viering om in actie

Op 22 maart is het Wereldwaterdag en in 2022 staan de schijnwerpers op grondwater. Volgens de officiële organisatie van wereldwaterdag van de VN :

“Grondwater is onzichtbaar, maar de impact ervan is overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. Bijna al het vloeibare zoet water in de wereld is grondwater. Naarmate de klimaatverandering erger wordt, zal grondwater steeds kritischer worden. We moeten samenwerken om deze kostbare hulpbron duurzaam te beheren. Grondwater mag dan uit het zicht zijn, het mag niet uit het hoofd zijn.”

Wereldwaterdag, die sinds 1993 elk jaar op 22 maart wordt gevierd, viert water en verhoogt tegelijkertijd het bewustzijn van de noodzaak om de wereldwijde watercrisis aan te pakken, zodat alle mensen toegang hebben tot water van hoge kwaliteit. Vandaag de dag doen meer dan 2,2 miljard mensen dat niet; dat is bijna 3 op de 10 mensen. Wereldwaterdag werpt licht op de ongelijkheid van toegang tot WASH-diensten (Water, Sanitation and Hygiene) en de noodzaak om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen te waarborgen.

De ongelijke toegang van de wereld tot WASH:

wereldwaterdag toegang tot water

2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot veilig water

*Totale wereldbevolking

wereldwaterdag sanitatie

26% van de wereldbevolking beschikt niet over elementaire sanitaire voorzieningen (toiletten of latrines)

wereldwaterdag darrhoeal sterfgevallen

432.000 sterfgevallen door diarree per jaar worden veroorzaakt door ontoereikende sanitaire voorzieningen

*1 : 100 000

wereldwaterdag afvalwater

Van 10% van de wereldbevolking wordt gedacht dat ze voedsel consumeren dat is geïrrigeerd door afvalwater

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation

Oorsprong van Wereldwaterdag

Het idee voor Wereldwaterdag gaat terug tot juni 1992, toen de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling (UNCED), ook bekend als de Earth Summit, plaatsvond in Rio de Janeiro, Brazilië. Het primaire doel van de Rio Earth Summit was om een nieuwe blauwdruk te produceren voor internationale actie op het gebied van milieu- en ontwikkelingskwesties die zou helpen bij het begeleiden van internationale samenwerking en nieuw beleid in de eenentwintigste eeuw.

Een van de belangrijkste resultaten van de UNCED was Agenda 21, een uitgebreid actieplan dat wereldwijd, nationaal en lokaal moet worden genomen door organisaties van het Systeem van de Verenigde Naties, regeringen en andere belangrijke groepen.

Deze agenda verzamelde nieuwe strategieën over:

  • Onderwijs
  • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
  • Investeringen voor duurzame ontwikkeling in het algemeen

De UNCED heeft ook verschillende evenementen en acties beïnvloed om het bewustzijn te vergroten, zoals het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 22 maart uit te roepen tot Wereldwaterdag.

Waarom een internationale waterdag vieren?

Internationale dagen zijn een gelegenheid om het grote publiek te informeren over kwesties van zorg, om politieke wil en middelen te mobiliseren om mondiale problemen aan te pakken, terwijl ook menselijke prestaties worden gevierd en versterkt.

UN-Water is de organisator van Wereldwaterdag en de entiteit die allerlei soorten organisaties mobiliseert, zowel wereldwijd als lokaal.

In overleg met andere VN-organisaties selecteert het jaarlijks thema om zich op te richten. UN-Water pakt ook relevante problemen met betrekking tot water aan, zoals schaarste, vervuiling, ontoereikende toevoer, gebrek aan sanitaire voorzieningen en de gevolgen van klimaatverandering. Zoals gezegd is het thema van dit jaar ‘Grondwater’.

Als onderdeel van Wereldwaterdag worden mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een uitdaging door hun #MyGroundwaterStory te delen in een video van 60 seconden. Bekijk deze video voor meer informatie:

Naar een circulaire economie

Newsha Ajami, PhD, Chief Strategy and Development Officer for Research bij het Berkeley Lab Earth and Environmental Sciences Area (EESA), legt uit hoe Wereldwaterdag voor ons een gelegenheid is om onze relatie met water opnieuw te bekijken. In plaats van waterverbruik te beschouwen in termen van overvloed, moedigt Dr. Ajami ons aan om te denken in termen van een circulaire economie waar water wordt hergebruikt voor behoeften die geen water van hoge kwaliteit vereisen, zoals het doorspoelen van een toilet of het besproeien van een gazon.

Newsha Ajamai, PhD - Chief Strategy and Development Officer voor Onderzoek - Berkeley Lab Earth

Het percentage water dat we dagelijks gebruiken dat eigenlijk deel uitmaakt van onze essentiële behoeften, wat we nodig hebben om superschoon en ongerept te zijn, is niet zo groot. De rest van dat water hoeft geen water van hoge kwaliteit te zijn. Tenzij we een circulaire economie creëren, kunnen we niet echt efficiënter worden met de manier waarop we water gebruiken.

Newsha Ajamai, PhDChief Strategy and Development Officer voor Onderzoek - Berkeley Lab Earth

Bereiken internationale dagen daadwerkelijk hun doelen?

Volgens Elisa Stefan, milieu-ingenieur, onderzoeker en specialist in waterbeheer, “naast romantische artikelen over hoe water essentieel is voor het leven, is de Wereldwaterdag van het grootste belang om na te denken over hoe ver we verwijderd zijn van de wereldwaterveiligheid. In veel steden komen watercrises steeds vaker voor en zijn stedelijke rivieren dood. 790 miljoen mensen (11% van de wereldbevolking) hebben geen toegang tot een verbeterde watervoorziening. Dit is geen dag om te vieren. Het is een dag om te veranderen en in actie te komen.

Het hebben van een internationale dag betekent ruimte in de media-agenda voor het vergroten van het bewustzijn van de uitdaging om een plan voor een oplossing te genereren.

wereldwaterdag ingenieurs

Groep ingenieurs die een drainagesysteem bouwen

Volgens Tom Freyberg, directeur bij Atlantean Media, “We zullen duurzame ontwikkelingsdoelstelling 6 (schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030) niet bereiken tenzij er een gecoördineerde inspanning is tussen meerdere belanghebbenden. We hebben een collectieve bias voor actie nodig: niet morgen, niet voor 2050, maar vandaag. Gezien de omvang van de uitdaging die voor ons ligt, moeten we elke dag een Wereldwaterdag zijn.”

In deze context kan technologie de beste bondgenoot zijn. Tegenwoordig gaan liters en liters gezuiverd water verloren als gevolg van inefficiënt waterbeheer. Maar het gebruik van kunstmatige intelligentie om informatie te verzamelen en voorspellende analyses te produceren om betere beslissingen te nemen, kan een van de best mogelijke oplossingen zijn.

Dus als we de toegang tot water van hoge kwaliteit voor elk mens willen garanderen, is het tijd om viering om te zetten in actie.

Gezien de omvang van de uitdaging die voor ons ligt, moeten we elke dag een Wereldwaterdag zijn.

Tom FreybergOprichter en directeur van Atlantean Media
Qatium

About Qatium