Sukar untuk mengetahui nilai air sehingga ia hilang.

Mark Udall
Former United States Senator

Dari segi sejarah, air dianggap pada dasarnya bebas dan banyak, jadi jumlah air yang digunakan dalam perniagaan dan sektor awam biasanya kurang membimbangkan. Syarikat-syarikat dan sektor awam kini merasakan kesan kekurangan air, dan akibatnya, mereka bertindak balas terhadap pelbagai peringkat. Kekurangan air didorong oleh pertumbuhan penduduk dan pengembangan perindustrian, yang lebih rumit oleh kesan negatif perubahan iklim seperti kemarau dan peristiwa cuaca yang melampau. Gabungan faktor-faktor ini meletakkan kekangan kepada akses dan penggunaan air walaupun di beberapa geografi di mana air telah banyak terdapat sejarah.

Faedah Air

Air mempunyai nilai kepada setiap orang, perniagaan, sektor awam, utiliti air, dan ekosistem. Meletakkan nilai pada air adalah mencabar kerana ia adalah sumber bersama dan tidak semua orang mempunyai pandangan air yang sama – kedua-dua nilai dan nilai. Terdapat banyak pembolehubah yang menentukan nilai air kepada seseorang atau perniagaan.

Dari perspektif atribut fizikal, kuantiti dan kualiti adalah yang paling penting, sebahagiannya kerana mereka menentukan berapa banyak air yang ada, dan jika air itu boleh diminum atau sesuai untuk tujuan lain (contohnya pengairan). Terdapat risiko dengan kuantiti dan kualiti kerana penurunan jumlah air tawar dan peningkatan jumlah pencemaran air akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pembandaran, dan peningkatan pendapatan (JP Morgan, 2008).

Kuantiti dan kualiti adalah faktor asas pengurusan air, tetapi jika kita ingin bergerak ke arah strategi pengawasan air, kita mesti melihat ke arah “lima dimensi pembangunan mampan: politik, sosial, ekonomi, alam sekitar, dan budaya” (Chelby, 2014). Konsep air sebagai kebaikan ekonomi telah dibangunkan sebagai sebahagian daripada menjelang Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, pada tahun 1992. Ia telah dibincangkan secara meluas semasa Persidangan Antarabangsa mengenai Air dan Alam Sekitar dan telah diubah menjadi Kenyataan Dublin mengenai Air dan Pembangunan Lestari (Kenyataan Dublin mengenai Air dan Pembangunan Mampan, 1992). Prinsip Dublin adalah penting dalam mengenal pasti keperluan untuk pengurusan air bersepadu dibaca seperti berikut:

 1. Air adalah sumber yang terhad, terdedah, dan penting yang harus diuruskan secara bersepadu.
 2. Pembangunan dan pengurusan sumber air hendaklah berdasarkan pendekatan penyertaan, yang melibatkan semua pihak berkepentingan yang berkaitan.
 3. Wanita memainkan peranan penting dalam penyediaan, pengurusan, dan perlindungan air.
 4. Air mempunyai nilai ekonomi dalam semua kegunaan bersaing dan harus diiktiraf sebagai kebaikan ekonomi.

Yang penting, Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) 2015 kini mempunyai matlamat dan metrik yang dikhaskan untuk air (Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu: 17 Matlamat untuk Mengubah Dunia Kita, 2017). SDG 6 didedikasikan untuk menangani akses kepada air minuman yang selamat, sanitasi dan kebersihan.

Nilai Modal Semula Jadi dan Ekosistem

Mengukur nilai kewangan air untuk perkhidmatan ekosistem adalah pertimbangan kritikal ketika menilai air untuk sektor awam dan swasta. Nilai global dan per hektar ekosistem telah dikira berdasarkan anggaran nilai tidak langsung ekosistem akuatik dalam kawalan banjir, pengisian semula air bawah tanah, penstabilan pantai dan perlindungan pantai, berbasikal dan pengekalan pemakanan, pembersihan air, pemeliharaan biodiversiti, dan rekreasi dan pelancongan.

Nilai pengawasan berpunca daripada kepercayaan (moral atau agama) bahawa manusia wajib memelihara beberapa tahap kualiti air, walaupun tidak ada faedah pengeluaran atau penggunaan huluan. Daripada tanggungjawab atau kewajipan untuk menjaga kualiti air, nilai Altruistik adalah tentang keseronokan yang diterima oleh orang ramai daripada mengetahui bahawa orang lain menikmati faedah pengeluaran atau penggunaan huluan. Nilai wasiat adalah sama dengan nilai pengawasan air, di mana terdapat kepercayaan bahawa manusia sedia ada diwajibkan untuk mengekalkan tahap kualiti air yang boleh diterima untuk “wasiat” kepada generasi akan datang. Akhir sekali, nilai Kewujudan berpunca daripada kepuasan yang ada yang mengetahui bahawa tahap kualiti alam sekitar yang boleh diterima wujud. Mengenai nilai-nilai ini, jika kualiti air menurun, maka pengawasan, wasiat, dan objektif kewujudan mungkin tidak dipenuhi, sementara faedah yang berkaitan jatuh (Dumas, Schuhmann dan Whitehead, 2005).

Nilai Rohani dan Budaya

Walaupun kebaikan ekonomi khas dan garis panduan di atas membawa kita lebih jauh dalam menilai air, kita harus sedar bahawa air juga mempunyai dimensi budaya. Ia akan mencabar untuk mengukur nilai rohani air, bagaimanapun, semua agama utama dunia, Buddha, Kristian, Hindu, dan Islam, meletakkan nilai rohani yang signifikan pada air (Groenfeldt, D. Etika Air: Pendekatan Nilai untuk Menyelesaikan Krisis Air. Earthscan, 2014).

Sebagai contoh, dalam pengebumian Buddha, air dituangkan sehingga melimpah ke dalam mangkuk yang diletakkan di hadapan sami dan si mati. Dalam agama Kristian, air digunakan dalam pembaptisan dan basuh, yang melambangkan pembersihan dan pembersihan. Penganut Hindu percaya semua air, terutama sungai, adalah suci kerana ia juga dipercayai mempunyai sifat pembersihan dan digunakan untuk mencapai kesucian fizikal dan rohani. Dengan nilai penting ini diletakkan di atas air, ia adalah elemen yang perlu dalam hampir semua upacara dan upacara untuk agama Hindu. Dalam Islam, air diiktiraf sebagai asal usul semua kehidupan di Bumi, sebagai bahan dari mana Tuhan menciptakan manusia, dan sebagai sumber yang mengekalkan dan membersihkan.

Untuk tidak menghiraukan sebagai tidak dapat dikenal pasti, nilai rohani air apabila mempertimbangkan nilai keseluruhan air adalah untuk mengabaikan berabad-abad tradisi dan ritual seperti yang digunakan oleh lebih daripada separuh penduduk global.

Pandangan Nilai Berasaskan Risiko Perniagaan

Air, sama seperti semua sumber, mempunyai nilai yang berbeza-beza bergantung kepada penggunaan atau penggunaannya. Walau bagaimanapun, risiko air untuk perniagaan biasanya dibingkai sebagai mempunyai tiga dimensi risiko – fizikal, pengawalseliaan dan reputasi. Banyak perniagaan menghadapi tiga jenis risiko yang mengganggu kelangsungan perniagaan. Risiko fizikal timbul daripada isu kuantiti dan kualiti. Isu-isunya agak mudah, terlalu sedikit air (kekurangan), terlalu banyak air (banjir), atau air berkualiti rendah. Punca-punca risiko ini tidak begitu mudah dan merupakan gabungan masalah – lebihan peruntukan, kemarau, atau bencana alam. Risiko fizikal memberi kesan kepada perniagaan di seluruh rantaian nilai mereka – rantaian bekalan huluan, operasi dan dalam beberapa kes penggunaan produk. Bagi kebanyakan perniagaan kualiti air yang buruk juga boleh mewakili risiko, seperti dalam sektor pembuatan semikonduktor, yang memerlukan air ultra tulen untuk pengeluaran.

Risiko air ini diterjemahkan kepada kesan kewangan. Terdapat tiga “saluran utama” di mana risiko sekitar kekurangan air atau pencemaran boleh menjejaskan prestasi kewangan, kerugian kewangan, kos yang lebih tinggi, dan pertumbuhan yang tertangguh atau ditindas. Kerugian kewangan timbul daripada kehilangan pendapatan kerana proses pengeluaran yang perlahan (JPMorgan, 2008). Kekurangan air atau kualiti air boleh menyebabkan perniagaan kehilangan keuntungan kerana mereka tidak dapat menghasilkan sebanyak mungkin dengan air yang berkualiti tinggi. Satu masalah dengan kerugian kewangan boleh disebabkan oleh risiko reputasi kerana sentimen negatif orang ramai terhadap perniagaan, yang menyebabkan orang ramai berhenti membeli produk tersebut.

Saluran terakhir yang mempengaruhi prestasi kewangan tertangguh atau menekan pertumbuhan kerana meningkatkan persaingan untuk air. Kekurangan kuantiti dan / atau kualiti adalah ancaman yang pasti terhadap operasi perniagaan kerana orang memerlukan air bersama dengan perniagaan lain. Sebagai contoh, jika sesuatu perniagaan berada di kawasan yang mengalami kemarau (risiko fizikal) yang teruk, peraturan itu diharap akan memperuntukkan air kepada mereka yang memerlukan air kerana kesihatan adalah keutamaan nombor satu apabila ia berkaitan dengan kekurangan air atau penurunan kualiti air.

Pakar Qatium

Will Sarni adalah pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif di Water Foundry dan merupakan salah satu daripada banyak pakar yang kami buat bersama-sama dengan Qatium.

Sumber

 • Chelby, J. (2014). Nilai ekonomi air air untuk kegunaan yang mampan. Ekonomi
  dan Kajian Sosial, [online] 45(2), ms.207-222. Boleh didapati di sini.
 • Dumas, C., Schuhmann, P. dan Whitehead, J. (2005). Mengukur Faedah Ekonomi Air
  Peningkatan Kualiti dengan Pemindahan Faedah: Pengenalan untuk Noneconomists. Amerika
  Simposium Persatuan Perikanan. [online] Boleh didapati di sini.
 • Kenyataan Dublin mengenai Air dan Pembangunan Mampan. (1992). In: Antarabangsa
  Persidangan Air dan Alam Sekitar. [online] Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Boleh didapati di sini.
 • Groenfeldt, D. (2014) Etika Air: Pendekatan Nilai untuk Menyelesaikan Krisis Air. (Earthscan).
 • JP Morgan (2008). Menonton Air: Panduan untuk Menilai Risiko Korporat dalam Dunia Dahaga.
  Penyelidikan Ekuiti Global. [online] Boleh didapati di sini.
 • Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu: 17 Matlamat untuk Mengubah Dunia Kita. (2017). Matlamat
  6: Memastikan akses kepada air dan sanitasi untuk semua. [online] Boleh didapati di sini.

You might also like...