Artikel ini pada asalnya diterbitkan di Majalah Smart Water di sini.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan Persidangan Air pertamanya dalam tempoh 50 tahun, Mac ini di New York City. Persidangan itu menekankan kebimbangan yang semakin meningkat dan keperluan untuk menangani krisis air global dan memastikan masa depan dengan akses yang mencukupi kepada air dan sanitasi untuk semua. Lebih daripada 700 janji telah dibuat dengan tujuan untuk menggalakkan transformasi ke arah dunia yang selamat air. Cabaran dan peluang untuk mencapai matlamat ini sangat besar. Walau bagaimanapun, peralihan digital sektor air boleh memainkan peranan penting dalam mempercepatkan kemajuan ke arah matlamat pembangunan mampan no. 6 pada air dan sanitasi yang diuruskan dengan selamat.

Sektor air menghadapi banyak cabaran: infrastruktur penuaan, kesan perubahan iklim, kemerosotan alam sekitar, permintaan air yang semakin meningkat, dan penyelesaian dan strategi pengurusan air yang ketinggalan zaman. Teknologi digital seperti sensor, analisis data, dan kecerdasan buatan / pembelajaran mesin dapat membantu melakar jalan alternatif untuk sektor air, menangani beberapa cabaran ini dan membolehkan peralihan daripada bergantung semata-mata kepada peningkatan bekalan kepada keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan pengurusan sumber air. Transformasi digital dapat membantu utiliti air dan majlis perbandaran lebih memahami corak bekalan dan permintaan air, mengenal pasti ketidakcekapan dan peluang untuk mengoptimumkan penggunaan air, mengurangkan kerugian air, menerima penggunaan semula air dan prinsip ekonomi pekeliling pada setiap skala, dan membangunkan strategi pengurusan air yang lebih berkesan. Teknologi ini juga boleh membantu menyediakan pemantauan masa nyata kualiti air, membolehkan tindak balas pantas terhadap isu-isu kualiti air dan kecemasan, dan mengesan bila dan di mana air diperlukan dan kualiti mana.

Peralihan digital sektor air boleh memainkan peranan penting dalam mempercepatkan kemajuan ke arah matlamat pembangunan mampan no. 6 pada air dan sanitasi yang diuruskan dengan selamat

Sektor air menghadapi cabaran dalam merealisasikan pendigitalan, terutamanya jurang dalam pembinaan kapasiti dan penglibatan pihak berkepentingan. Menaik taraf sistem air lapuk kepada teknologi digital memerlukan pelaburan yang besar dalam sensor, peralatan pemantauan, dan alat lain untuk mengesan kebocoran dan meningkatkan kecekapan air. Di samping itu, membina kepakaran teknikal dan melibatkan penggubal dasar dan pengawal selia adalah penting untuk menyokong penggunaan penyelesaian digital dalam sektor air. Mengatasi cabaran ini adalah penting untuk mencapai masa depan yang selamat dan memastikan kesihatan awam.

Untuk mempercepatkan perubahan dan mencapai SDG 6, kita perlu menerima transformasi digital dan teknologi inovatif. Kita perlu melabur dalam infrastruktur yang boleh menyokong penggunaan teknologi ini, dan kita perlu membina kapasiti dan membangunkan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus dan menggunakan alat digital dengan berkesan. Selain itu, kita perlu memastikan manfaat transformasi digital dapat diakses oleh semua, termasuk komuniti terpinggir.

Keperluan untuk pengurusan air yang terbuka dan kolaboratif

Pengurusan air adalah penghalang dan tuil dalam mencapai keselamatan air. Strategi pengurusan air semasa boleh mengekalkan ketidakcekapan sistem dan menghalang perubahan. Dengan permintaan yang semakin meningkat untuk air bersih dan selamat, adalah penting untuk membangunkan penyelesaian inovatif yang dapat membantu menguruskan sumber air dengan lebih berkesan di bawah realiti iklim dan sosial semasa. Salah satu strategi yang paling menjanjikan untuk mengganggu model pengurusan sektor air ialah penggunaan penyelesaian air digital. Penyelesaian ini boleh menjadikan yang tidak kelihatan, membolehkan utiliti air dan majlis perbandaran menguruskan bekalan air, permintaan air dan sistem pengedaran dengan lebih cekap. Walau bagaimanapun, untuk mencapai potensi penuh penyelesaian ini, pengurusan utiliti air terbuka dan kolaboratif adalah penting. Contoh yang bagus boleh diambil dari Qatium.

Pengurusan utiliti air terbuka dan kolaboratif merujuk kepada amalan perkongsian maklumat, sumber dan pengetahuan antara utiliti air dan pihak berkepentingan yang berbeza. Dengan bekerjasama, utiliti air boleh mengumpulkan sumber dan kepakaran untuk membangunkan alat dan strategi pengurusan air yang lebih berkesan dan cekap. Sebagai contoh, utiliti boleh bekerjasama dalam melaksanakan rangkaian penderiaan di seluruh kawasan tadahan air mereka, dan menguruskan takungan dan lembangan air bawah tanah mereka secara kolaboratif sambil memenuhi keperluan alam sekitar.

Cabaran dan Jalan Ke Hadapan

Transformasi digital membentangkan peluang dan cabaran untuk pengurusan air yang terbuka dan telus. Dengan berhati-hati mengemudi cabaran-cabaran ini dan menerima teknologi baru, utiliti air boleh memanfaatkan faedah transformasi digital untuk meningkatkan operasi dan penyampaian perkhidmatan mereka, sambil membina kepercayaan dan ketelusan dengan pihak berkepentingan.

Transformasi digital boleh memberi peluang untuk pengurusan air terbuka dan telus dalam beberapa cara. Pertama, ia membolehkan pemantauan masa nyata dan analisis data penggunaan air, yang dapat membantu utiliti mengenal pasti kebocoran, mencegah pembaziran, dan menguruskan sumber air dengan lebih cekap. Ini boleh membawa kepada penjimatan kos dan pengurusan sumber yang lebih baik, serta penyampaian perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan.

Transformasi digital boleh memberi peluang untuk pengurusan air terbuka dan telus dalam beberapa cara

Selain itu, platform digital boleh membolehkan peningkatan ketelusan dan akauntabiliti dalam pengurusan air, membolehkan pihak berkepentingan mengakses dan menganalisis data dan membuat keputusan termaklum. Ini boleh membawa kepada kepercayaan yang lebih besar terhadap sektor air dan penglibatan yang lebih baik antara utiliti dan masyarakat.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa cabaran yang berkaitan dengan transformasi digital dalam pengurusan air. Sistem legasi boleh menghalang integrasi teknologi baru, dan ancaman keselamatan siber mesti diuruskan dengan teliti untuk melindungi data dan infrastruktur sensitif. Di samping itu, budaya organisasi mungkin perlu berubah untuk menerima sepenuhnya transformasi digital, dan peraturan dan keperluan pematuhan mungkin menimbulkan halangan kepada pelaksanaan teknologi baru.

Untuk membuka jalan bagi transformasi digital sektor air, DIGITAL boleh menjadi pelan tindakan:

Tentukan matlamat dan objektif

Jelaskan matlamat dan objektif inisiatif transformasi digital, termasuk faedah khusus yang akan dicapai melalui penggunaan teknologi baharu. Ini akan membantu memastikan semua pihak berkepentingan sejajar dan inisiatif itu kekal di landasan yang betul.

Mengenal pasti petunjuk prestasi utama (KPI)

Mengenal pasti KPI yang akan digunakan untuk mengukur kejayaan inisiatif transformasi digital, seperti penggunaan air, penjimatan kos, kecekapan sistem pengedaran, dan penglibatan dan kepuasan pelanggan. Ini akan menyediakan rangka kerja yang jelas untuk menilai kesan inisiatif dan membuat pelarasan yang diperlukan.

Mengumpul dan menganalisis data

Mengumpul dan menganalisis data mengenai corak penggunaan air, penjanaan dan pengedaran air pada pelbagai skala dan lokasi, keberkesanan dan prestasi infrastruktur, dan metrik utama lain menggunakan platform dan alat digital. Ini akan memberikan pandangan mengenai bidang-bidang di mana penambahbaikan boleh dibuat dan membantu mengenal pasti peluang-peluang untuk penjimatan kos dan keuntungan kecekapan.

Integrasi

Teknologi digital boleh memudahkan integrasi merentasi sektor dan dalam sektor dalam pelbagai cara. Mereka boleh menyambungkan sistem pengurusan air, air sisa, dan air ribut dengan lancar untuk mencapai pengurusan sumber yang cekap dan mengurangkan kos. Mereka juga boleh membolehkan penyelarasan merentasi sistem pengurusan air dan tenaga untuk memanfaatkan keuntungan kecekapan yang mungkin melalui pengurusan permintaan, strategi operasi alternatif dan masa dan proses penjanaan.

Kakitangan kereta api

Memberi latihan dan sokongan kepada kakitangan untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan penyelesaian teknologi baru dengan berkesan. Ini akan membantu memastikan inisiatif transformasi digital berjaya dan mampan dalam jangka panjang.

Selaras dengan peraturan

Memastikan inisiatif transformasi digital sejajar dengan keperluan kawal selia dan piawaian pematuhan, seperti peraturan privasi data dan keselamatan siber yang baru muncul. Ini akan membantu mengurangkan risiko dan memastikan inisiatif itu mampan dan mematuhi undang-undang.

Manfaatkan perkongsian

Manfaatkan perkongsian dengan organisasi lain, seperti penyedia teknologi, ahli akademik, dan persatuan industri, untuk berkongsi amalan terbaik, pengetahuan, dan kepakaran. Ini akan membantu mempercepatkan proses transformasi digital dan memastikan sektor air kekal di barisan hadapan dalam inovasi teknologi.

Secara keseluruhan, dengan mengikuti pelan hala tuju DIGITAL, utiliti air boleh berjaya membuka jalan untuk transformasi digital dan merealisasikan manfaat kecekapan yang lebih baik, penjimatan kos, dan ketelusan dan akauntabiliti yang lebih besar dalam pengurusan air.

#QatiumExperts

Qatium dicipta bersama pakar dan pemimpin pemikiran dari industri air. Kami mencipta kandungan untuk membantu utiliti dari semua saiz untuk menghadapi cabaran semasa & masa depan.

Ini adalah bahagian bersama antara Hassan Aboelnga, Newsha Ajami, dan Dragan Savic – semua penasihat Qatium.

You might also like...