Skip to main content

מחסור במים הוא בעיה גלובלית, אך אתגרי המים בעולם הערבי קיצוניים במיוחד. ירדן היא המדינה השנייה בעולם הסובלת ממחסור במים ומתמודדת עם אתגרים עצומים בהסתגלות לשלל סוגיות גלובליות ואזוריות.

להלן, אני משתף את מחשבותיי על אתגרי המים הספציפיים של ירדן ושוקל פתרונות אפשריים.

כאזור הדל ביותר במים בעולם, האזור הערבי מתמודד עם אתגרים עצומים בכל הנוגע להתמודדות עם הביקוש הגובר למים בשילוב עם תנאי אקלים קיצוניים – כולל שיטפונות ובצורות. אתגרים אלה יחד מפעילים לחץ עצום על חברות המים ועל מוסדות המים.

כיום, האזור הערבי נמצא מחוץ למסלול בהשגת כמעט כל יעדי הפיתוח בר-הקיימא הקשורים למים. ירדן – המדינה השנייה בעולם הסובלת ממחסור במים – מתמודדת גם היא עם אתגרים עצומים להסתגל לשינויי האקלים ולצמצם את הפער בין היצע המים לביקוש.

כדי להבין את ביטחון המים בירדן, עלינו להסתכל על ארבעה עמודי תווך עיקריים:

1. מי שתייה וצרכים אנושיים

זמינות המים בירדן נמוכה ואנחנו צריכים לגוון את מקורות המים. למרות שגם הצריכה נמוכה למדי, יש הרבה פסולת שמגיעה מרמות גבוהות של דליפה ברשתות בגלל תשתיות מיושנות.

יש גם צורך להגדיל את הגישה לתברואה. כאשר אנו בוחנים את איכות המים באזור, אחת הבעיות המרכזיות נובעת מאופי אספקת המים לסירוגין, כלומר תושבי ירדן מקבלים מים רק פעם או פעמיים בשבוע.

2. שינויי אקלים וסכנות הקשורות למים

ירדן נפגעת ממצבי קיצון אקלימיים רבים כמו שיטפונות ובצורות. מידבא במיוחד הושפעה משיטפונות קיצוניים שהובילו למותם של אנשים רבים, ואילו עמאן הוצפה גם היא. הגברת החוסן בירדן היא בראש סדר העדיפויות כדי למנוע מתקריות אלה להתרחש שוב.

3. מערכת אקולוגית

בעיה מרכזית היא מצב הזיהום שמקורו בשפכים. כאשר אנו מסתכלים על מים ושפכים כמשאבים חדשים ובלתי מנוצלים שיש להסתמך עליהם, עלינו גם לשקול כיצד לטפל בהם כראוי כדי להבטיח את בריאותו ובטיחותו של הציבור.

4. סוציו-אקונומי

בעיה גדולה בירדן היא ההפסדים המסחריים כתוצאה מגניבת המים, כמו גם השימושים הבלתי חוקיים הרבים במים באזור. הדבר משפיע על משק המים של ירדן מבחינת היכולת הפיננסית לעמוד בביקוש במשק המים.

לבסוף, נושא חשוב נוסף הוא התקציב הנמוך המופנה למשק המים. תעריפי המים צריכים להיות מעוצבים מחדש כדי לכסות את עלויות התפעול והתחזוקה.

מהם הפתרונות לאתגרי ביטחון המים של ירדן?

כאשר בוחנים פתרונות בני קיימא, חשוב לקחת בחשבון את כל ארבעת עמודי התווך של ביטחון המים העירוני. אם ניקח בחשבון את הצעדים שכבר ננקטו בירדן ואת האתגרים העומדים לפנינו, עבודה על שימוש חוזר בשפכים כמשאב לא מנוצל והעברת המערכת ממערכת ליניארית של שימוש וסילוק למודל של כלכלה מעגלית הן האפשרויות הטובות ביותר.

יש לנו דוגמה מצוינת ממכון טיהור סמרה שבו הם עושים שימוש חוזר בשפכים ומחזירים אותם למערכות המים. הדבר חיוני למשק המים כדי לסגור את הפער בין ההיצע לביקוש.

כשמדובר ברמות הגבוהות של מים שאינם מניבים הכנסות, עלינו להתמודד עם סוגיית חיבורי המים הבלתי חוקיים. זה יאפשר לנו לצמצם הפסדים פיזיים ומסחריים כאחד.

העלאת המודעות הציבורית למחסור במים היא גם כלי שעלינו לנסות ולהפחית את הצריכה. למרות שאנחנו מדינה עם מחסור במים, אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים בכל הנוגע לצריכה גבוהה של מים ומזון הקשורה לביטחון האנרגיה.

באופן כללי, חיוני לקחת בחשבון את ארבעת עמודי התווך ולחוקק מדיניות מגובשת שתוכל להתמודד עם אתגרי ביטחון המים הייחודיים של ירדן.

מומחי קטיום

חסן אבואלנגה הוא סגן יו"ר פורום המים במזרח התיכון והוא אחד ממומחים רבים שאיתם אנו יוצרים במשותף את קטיום.