Skip to main content

اگر شما برای PFAS به دنبال -پر- و مواد پلی گلوآلکیل و یا “مواد شیمیایی برای همیشه”- در اکثر محیط ها، بدون شک شما آنها را پیدا کنید. حتی مناطقی به اندازه قطب جنوب آثاری از PFAS پیدا کرده اند. اما ما باید در مورد PFAS یا مواد شیمیایی برای همیشه چه بدانیم؟

پیوستن به روزنامه نگار محیط زیست و QTalks میزبان تام فریبرگ برای پاسخ به این سوال سه مهمان از رشته های مختلف هستند، اما دیدگاه های مکمل:

  • روبرتا هوفمن-کاریس PhD, Senior Scientific Researcher at KWR Water Research Insitute
  • جیسون داداکیس، مدیر اجرایی کیفیت آب و منابع فنی در OCWD
  • Mohamed Ateia Ibrahim, Environmental Engineer & Group Leader at US Environmental Protection Agency (EPA)

لذت بردن از قسمت کامل زیر.

آماده برای کشف محتوای QTalks بیشتر؟

برای تماشای این قسمت و کانال های قبلی به کانال یوتیوب کاتیوم مراجعه کنید.