آیا می دانید حدود 3،170 گالن آب برای ساخت تلفن هوشمند شما استفاده شده است؟ هر دستگاهی که ما استفاده می کنیم ردپای آب دارد.

ما با Tom Freyberg، یکی از روزنامه نگاران برجسته صنعت آب مصاحبه کردیم، و در مورد ردپای آب، مشکلاتی که ممکن است در آینده به دلیل کمبود با آنها روبرو شویم، و چگونگی حل آنها صحبت کردیم. مصاحبه را تماشا کنید تا همه چیز را در مورد آن بیاموزید.

هر چیزی که ما مصرف می کنیم ردپای آب دارد. بنابراین، این چالشی است که قرار نیست از بین برود.