I det sidste århundrede var bekymringen at vi ville løbe tør for fossile brændstoffer, før vi fandt en ny form for vedvarende energi. I det nuværende århundrede er den største bekymring miljøpåvirkningen forbundet med klimaforandringer, som mangel på vand.

Næsten en ud af ti mennesker på planeten – næsten 800 millioner – har ikke adgang til kilder med rent vand. Den demografiske stigning og konsekvenserne af klimaændringerne er en tidsbombe. Det vil skabe flere og flere konflikter vedrørende vandforbrug og håndtering af dette.

World Economic Forum og andre institutioner vurderer, at efterspørgslen i 2030 vil være 40% højere. Desværre vil planeten ikke kunne levere den. Dette vil have en stor påvirkning på landbruget og dermed øge prisen på fødevarer.

vand-stres-verden-lande

Problemer som dette vil føre til andre og større, såsom den globale vandmangel. De forpligtelser, der er aftalt i FN’s mål vedrørende bæredygtig udvikling (SDG) (2015-2030), lægger stor vægt på vandproblemer. Desuden viser den nuværende COVID-19-pandemi (2020) vigtigheden af vand for at forhindre infektion.

I 2030 vil der være et 40% højere vandbehov, og planeten vil ikke være i stand til at levere det

QatiumIntelligent Assistant

Hvor kommer dette problem fra?

Ca. kun 1% af jordens overfladevand er egnet til forbrug. Selvom dette nummer virker lille, er det tilstrækkeligt for hele verdensbefolkningen.

Imidlertid viser virkeligheden, at vandressourcerne ikke er fordelt ligeligt omkring planeten. For ikke at nævne, er der nogle menneskelige adfærd, der har tendens til at komplicere og gøre dette problem større, såsom:

  • Beboelse af regioner uden vandressourcer. Dette skyldes, at der er andre ressourcer der betyder mere for os.
  • Forurening af nogle af de regioner der har de største vandressourcer.
  • Vi overbefolker regioner, der har bæredygtigt vandindtil vi når og overskrider grænserne for vandressourcer.
vand-knaphed-forurenet-flod

Forurenede floder

Nogle løsninger

Der er flere foranstaltninger for at forhindre vandmangel over hele verden. Her er en liste over nogle få eksempler:

  1. Social bevidsthed:vi må forstå, at vand, der kommer ud af vandhanen, som ved magi, er begrænset. Vand er noget man har ret til, men denansvarlige brug af vand er også et ansvar.
  2. Investering i vedligeholdelse og renovering af vandinfrastruktur af offentlige administrationer. De fleste byer har vandlækager i mere end 20% af deres netværk. I andre byer stiger denne procentdel af det tabte vand til mere end 50%.
  3. En mere effektiv anvendelse af afsaltet vand. Vi skal dog huske på, at afsaltet vand kræver et betydeligt energiforbrug og har indvirkning på miljøet.
  4. Udforsk brugen af genbrugsvand fra renset vand. Det har et stort potentiale for landbrug og industri og er også stigende for by- og husholdningsbrug.

For at opsummere har vi brug for en global tankegang. Problemet med mangel på fossile brændstoffer kan løses i fremtiden, men vil vores vandkilder være tømt inden da? Vil det være fro sent?