Ferskvand er et væsentligt element for liv og madproduktion. Mennesker bruger store mængder vand direkte og indirekte. Husk, at kun 2,5% af planetens vand er ferskvand! Og af disse er 2% af disse procentdele i gletschere. Således har vi kun en lille procentdel af ferskvand at bruge. På grund af klimaændringer og en stigende befolkning,vil der komme et tidspunkt, hvor vi skal vælge mellem forskellig anvendelse af vand? Som at bruge det til drikkevand eller til landbrug?

Vand der bruges til menneskeligt forbrug

Adgang til rent vand og sanitet er en væsentlig menneskerettighed. For at sikre at manglen på ressourcer ikke påvirker sundheden, har vi brug for13-26 liter per dag, med et minimum på 5 liter. I øjeblikket har 1,1 milliarder mennesker ikke garanteret adgang til dette minimum. De overlever med et forbrug på 1 liter om dagen.

I udviklede lande afhænger vandforbruget af borgernes livsstil og vaner. En interessant øvelse er at beregne det vandforbrug, du har på en dag. For at give en idé finder du en liste over aktiviteter med deres gennemsnitlige vandforbrug.

vand-forbrug-brug

Som en gennemsnitsværdi bruger en indbygger 40 liter vand om dagen. Over de næste 30 år kunne befolkningen på planeten fordobles, og sådan en stigning vil kræve flere ressourcer. Dette vil medføre, at en efterspørgsel efter drikkevand vil eksplodere.

På den anden side har vi praktisk talt allerede opbrugt mange naturlige kilder, såsom akviferer. Hertil kommer, at stigningen i temperaturer også reducerer vandressourcer.

Kun 2,5% af planetens vand er frisk, og 2% kommer fra gletsjere

QatiumIntelligent Assistant

Vanding til brug i landbruget

Vi kender allerede vores direkte vandforbrug. Nu er det tid til at fokusere på det indirekte forbrug. Til produktionen af den mad, der er nødvendig for livet, har vi brug for store mængder vand. Som FNs fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) indikerer, bruges der omkring 1.300 liter vand til at producere det daglige madforbrug for en person. En udregning er at en olympisk swimmingpool fyldt med vand, giver mad til 500 mennesker på en dag.

vand-forbrug-landbrug-ris

Landmænd, der planter ris i nærheden af Yogyakarta (Indonesien)

For at vende denne komplicerede situation, inkluderer nogle løsninger en modernisering af kunstvandingsteknikker ved brug af ukonventionelle kilder såsom afsaltet vand eller ved brug af overførselssystemer. Men disse foranstaltninger har en høj miljømæssig, social og økonomisk indvirkning, såder er ingen simpel løsning på kompleksevand problem.

I nogle lande i Den Europæiske Union er andelen af vand der bruges til landbrug oppe på 80%. Mange af dem har allerede problemer med mangel på vand. Så vandproblemet vil snart påvirke alle sektorer.

Ansvarligt brug

Manglen på vand der er nødvendig for at producere fødevarer, har nogle steder fører til driftsstop i landbrugsaktiviteter. Dette skaber et stort antal mennesker, der bliver fordrevet på grund af klimaproblemer. Lige nu påvirker denne situation de fattigste regioner, men den vil ende med at påvirke hele planeten.

For at undgå en nutid og fremtid, hvor det bliver nødvendigt at vælge mellem at bruge vand til at drikke eller til at producere mad, er det nødvendigt med et ansvarligt forbrug. Mangel på vand er alles problem.