Ongeveer ’n miljoen mense sterf elke jaar weens gebrek aan toegang tot skoon water. Kinders en bejaardes is die kwesbaarste. Dit kom neer op byna ’n duisend kinders daagliks doodgemaak word weens siektes wat verband hou met besmette water. Om ’n goed bestuurde voorraad te ontwikkel, plus die gebruik van waterlose sanitasiestelsels, sal die lewensgehalte van meer as 700 miljoen mense dramaties verbeter. Dit geld veral vir mense wat sukkel met toegang tot ’n deurlopende bron van hoëgehalte-water.

Verlore water

Vars water is ’n noodsaaklike natuurlike hulpbron vir lewe, maar teen 2025 sal die helfte van die wêreld se bevolking waarskynlik in gebiede woon waar daar min water is. Sommige stede se waterverliese is tans meer as 50%. Dit dui op groot vermorsing van hierdie noodsaaklike hulpbron. Gebrek aan optimale bestuur lei tot groot vermorsing. Daarbenewens word talle hulpbronne wat nodig is om die watertoevoer en die sanitasienetwerk te behandel, vermors. Daarom is dit belangrik om ’n deurlopende, akkurate meting van die waternetwerk te hê. Dit verseker geoptimeerde bestuur, dus verminder dit die hoeveelheid water wat verlore gaan.

water-netwerke-verlaag-toegang

Die probleem van vermorste water 

Ongeregistreerde water is die verskil tussen die water wat by die netwerk instroom en die som van al die meters. As die stelsels perfek was, sou dit nul wees. Maar dit gebeur egter nie, om twee redes:

Eerstens, weens meetfoute. Tweedens, weens lekkasies in die stelsel.

Tegnologiese vooruitgang verminder onakkuraatheid van sensors. Lekkasies in die toevoernetwerke is egter hoofsaaklik te wyte aan ’n gebrek aan onderhoud. Dit is nodig om die elemente waaruit dit bestaan, op te knap. Waternetwerke met oormatige druk kan ook lekkasies veroorsaak. Daar is baie ruimte om hierdie deel van ongeregistreerde water te optimeer en te verminder.

Kortom, hoeveel volume in die netwerk verlore gaan, hang af van die volgende faktore:

 1. Ouderdom van die pypleiding
 2. Stelseldruk
 3. Daaglikse vloeivariasies
 4. Netwerk-sensorisering
 5. Bestuurders se reaksietyd
 6. Onwettige verbindings

Daar is tans voorsieningsnetwerke in sommige stede wat meer as 50% van hul water verloor

QatiumIntelligente Assistent

Strategie om watervlies te voorkom

Dit is uiters belangrik om ’n goeie strategie voor te stel om waterverliese te bestuur. Ons stel die volgende vrae voor om die probleem op te los:

 1. Hoeveel volume water gaan verlore? Dit is nodig om die netwerk se watersaldo te bereken. Dit is die verskil tussen die instromende en die gefaktureerde watervolume.
 2. Waar kom daardie verliese voor? ’n Netwerkoudit help om vas te stel waar lekkasies voorkom. Dit is uiters belangrik dat die netwerk sensors het om te bespeur waar die lek voorkom. Dataverwerking is noodsaaklik. Hierdie oplossing behoort die kortste tyd te neem. Dit lei tot minder waterafval.
 3. Waarom gaan water verlore? As ons die redes opspoor waarom hierdie verliese voorkom, kan ons ’n oplossing vir die probleem vind. Hiervoor moet ons ’n breë kennis hê van die netwerk wat bestuur word.
 4. Wat kan ons doen om dit te vermy? Om ’n duidelike strategie vir lekbeheer te hê, is noodsaaklik vir ’n doeltreffende, effektiewe oplossing vir die probleem. Scenariosimulasies stel ons in staat om vas te stel watter oplossing die beste is.
 5. Hoe kan ons voorkom dat dit in die toekoms gebeur? Sodra die probleem opgelos is, is die doel om dit te voorkom. Dit is nodig om ’n volhoubare strategie te hê en die prestasies te handhaaf.
water-netwerke-pype

Onderhoud van die waterpypleiding

Hede en toekoms

Dataversameling en -ontleding is noodsaaklik vir ’n optimale strategie om lekkasies te verminder. ’n Wye verskeidenheid van moontlikhede raak beskikbaar wanneer die koste van sensorisering (IoT) verbeter en verlaag word. Vooruitgang in die behandeling van groot volumes data (groot data) help ook. Om verwerkingstegnieke te verbeter deur die gebruik van kunsmatige intelligensie maak beduidende vordering moontlik om waterverliese te verminder. Daar is groot uitdagings om die draai, en met die regte gereedskap kan ’n oplossing gevind word vir dinge wat vandag onmoontlik lyk.